Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(S) - Захтев за издавање дозволе/методе полетања (једрилица);
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(S) - Захтев за упис/продужење/обнову овлашћења/додатних овлашћења (једрилица);
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(S) - Захтев за упис/проширење/продужење/обнову инструкторског сертификата (једрилица);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(S) - Захтев за издавање/продужење/обнову/проширење сертификата испитивача (једрилица);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-005(S) - Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата (једрилица);
 6. ДЦВ-ОВДА-ОБ-006(S) - Захтев за уклањање ограничења из дозволе/овлашћења (једрилица);
 7. ДЦВ-ОВДА-ОБ-007(S) - Захтев за издавање ауторизације пилота ученика(једрилица);
 8. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-401(S) - Пријава за полагање теоријског испита за стицање дозволе пилота једрилице;
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-402(S) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе пилота једрилице;
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-402I(S) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на једрилици;
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-404(S) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата испитивача (једрилица);
 13. ДЦВ-PEL-ОБ-406(S) - Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе пилота једрилице у PART-FCL дозволу (једрилица);
 14. ДЦВ-PEL-ОБ-407(S) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе пилота једрилице стечене у иностранству издатe у складу са ICAO ANNEX 1;
 15. ДЦВ-PEL-ОБ 100 - Захтев за ванредни термин теоријског испита.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N401(S) Захтев за стицање потврде о праву на обучавање центра за обуку пилота једрилица;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-801;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-Н103 - Извештај са провере;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 - Листа провере оперативног приручника;
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 - Листа провере приручника о обуци(ТМ);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 - Листа провере за процену система за праћење усаглашености;
 7. EASA Form 143 issue 1 - Потврда о праву на обучавање.

Испити

  Теоријски испити :
   
  Практични испити - Обрасци :
  • ДЦВ-PEL-ОБ-403(S) - Извештај са практичног испита за стицање дозволе пилота једрилице;
  • ДЦВ-PEL-ОБ-403I(S) - Извештај са процене оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на једрилици;
  • ДЦВ-PEL-ОБ-403E(S) - Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача.