Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Обрасци

  1. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-001 - Захтев за проверу испуњености услова центра за обуку ВМО;
  2. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-003 - Захтев за одобрење листе критеријума за наставно особље за обуку ВМО;
  3. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-004 - Захтев за одобрење листа наставног особља за обуку ВМО;
  4. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-005 - Захтев за одобрење листа процењивача стручности;
  5. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-006 - Захтев за одобрење измена приручника о раду центра за обуку и приручника о обуци ВМО;
  6. ДЦВ-АТМ/МЕТ-ОБ-007 - Захтев за одобрење програма обуке ВМО.

Правилници

  1. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловног метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број  43/17).

Центри за обуку ВМО

  1. Евиденција организација за обуку ваздухопловно-метеоролошког особља.