Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    

Образци

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера;
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(FD) - Захтев за издавање/обнову/продужење важења дозволе ваздухопловног диспечера;
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(FD) - Захтев за издавање дупликата/замена обрасца дозволе ваздухопловног диспечера;
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-50 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-051 - Захтев за полагање испита за стицање/обнову дозволе ваздухопловног диспечера;
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-054 - Захтев за проверу услова за признавање дозволе ваздухопловног диспечера.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-ПЕЛ-ОБ-N901 FD - Захтев за стицање или продужење важења потврде о праву на обучавање центра за обуку ваздухопловних диспечара;
 2. ДЦВ-ПЕЛ-ОБ-N902 FD - Захтев за измене у центру за обуку ваздухопловних диспечара.

Испити

 1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2023. години;
 2. Распоред полагањa теоријских испитa у 2022. години;
 3. Распоред полагањa теоријских испитa у 2021. години;
 4. Упуство за полаганје теоријских испита.