Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Образци

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера;
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(FD) - Захтев за издавање/обнову/продужење важења дозволе ваздухопловног диспечера;
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(FD) - Захтев за издавање дупликата/замена обрасца дозволе ваздухопловног диспечера;
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-50 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-051 - Захтев за полагање испита за стицање/обнову дозволе ваздухопловног диспечера;
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-054 - Захтев за проверу услова за признавање дозволе ваздухопловног диспечера.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-ПЕЛ-ОБ-N901 FD - Захтев за стицање или продужење важења потврде о праву на обучавање центра за обуку ваздухопловних диспечара;
 2. ДЦВ-ПЕЛ-ОБ-N902 FD - Захтев за измене у центру за обуку ваздухопловних диспечара.

Испити

 1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2023. години;
 2. Распоред полагањa теоријских испитa у 2022. години;
 3. Распоред полагањa теоријских испитa у 2021. години;
 4. Упуство за полаганје теоријских испита.