Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

Центри за обуку ваздухопловно – техничког особља :
  1. Евиденција центара за обуку ваздухопловног особља одржавања ваздухоплова;
  2. Захтев за иницијално издавање/измену Део - 147 уверења.
 За детаље у вези са центрима за обуку и програмима погледајте регулативу