Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(P) - Захтев за издавање дозволе/упис категорије (падобранца);
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(P) - Захтев за издавање инструкторског овлашћења (падобранца);
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(P) - Захтев за издавање сертификата испитивача/ауторизације пакера (падобранац);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(P) - Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата/ауторизације (падобранац);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 6. PEL 5(P) - Захтев за издавање дупликата дозволе/ауторизације (падобранца)
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-102(P) - Пријава за полагање теоријског и практичног испита за стицање дозволе падобранца А категорије (падобранац);
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-102I(P) - Пријава за полагање теоријског и практичног испита за стицање овлашћења инструктора; падобранства;
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-105(P) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе падобранца стечене у иностранству.

Центри за обуку

 1. PEL N101(P) - Захтев за стицање потврде о праву на обучавање центра за обуку падобранаца;
 2. PEL N102(P) - Захтев за измену документације центра за обуку падобранаца;
 3. PEL N103(P) - Извештај о извршеној провери центра за обуку падобрaнаца;
 4. PEL N104(P) - Потврда о праву на обучавање.

Испити

 1. ДЦВ-PEL-ОБ 103(P) - Извештај са испита за стицање дозволе падобранца A,B,C i D категорије;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-103I(P) - Извештај са испита за стицање овлашћења инструктора падобранства;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-103R(P) - Извештај са испита за стицање ауторизације пакера падобрана.