Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(P) - Захтев за издавање дозволе/упис категорије (падобранца);
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(P) - Захтев за издавање инструкторског овлашћења (падобранца);
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(P) - Захтев за издавање сертификата испитивача/ауторизације пакера (падобранац);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(P) - Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата/ауторизације (падобранац);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - Захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 6. PEL 5(P) - Захтев за издавање дупликата дозволе/ауторизације (падобранца)
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-102(P) - Пријава за полагање теоријског и практичног испита за стицање дозволе падобранца А категорије (падобранац);
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-102I(P) - Пријава за полагање теоријског и практичног испита за стицање овлашћења инструктора; падобранства;
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-105(P) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе падобранца стечене у иностранству.

Центри за обуку

 1. PEL N101(P) - Захтев за стицање потврде о праву на обучавање центра за обуку падобранаца;
 2. PEL N102(P) - Захтев за измену документације центра за обуку падобранаца;
 3. PEL N103(P) - Извештај о извршеној провери центра за обуку падобрaнаца;
 4. PEL N104(P) - Потврда о праву на обучавање.

Испити

 1. ДЦВ-PEL-ОБ 103(P) - Извештај са испита за стицање дозволе падобранца A,B,C i D категорије;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-103I(P) - Извештај са испита за стицање овлашћења инструктора падобранства;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-103R(P) - Извештај са испита за стицање ауторизације пакера падобрана.