Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Centri za obuku vazduhoplovno – tehničkog osoblja :
  1. Evidencija centara za obuku vazduhoplovnog osoblja održavanja vazduhoplova;
  2. Zahtev za inicijalno izdavanje/izmenu Deo - 147 uverenja.
 Za detalje u vezi sa centrima za obuku i programima pogledajte regulativu