Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-020 - Захтев за прихватање дозволе/овлашћења (хеликоптер);
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-021 - Захтев за издавање/дозволе/овлашћења за инструментално летење/овлашћења за летење на типу (хеликоптер);
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-022 - Захтев за издавање/проширење инструкторског сертификата (хеликоптер);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-023 - Захтев за издавање додатних овлашћења/ауторизације (хеликоптер);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-024 - Захтев за издавање/проширење сертификата испитивача (хеликоптер);
 6. ДЦВ-ОВДА-ОБ-025 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за летење на типу (хеликоптер);
 7. ДЦВ-ОВДА-ОБ-026 - Захтев за продужење/обнову важења овлашћења за инструментално летење (хеликоптер);
 8. ДЦВ-ОВДА-ОБ-027 - Захтев за продужење/обнову важења инструкторског сертификата (хеликоптер);
 9. ДЦВ-ОВДА-ОБ-028 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата испитивача (хеликоптер);
 10. ДЦВ-ОВДА-ОБ-029 - Захтев за уклањање ограничења са сертификата инструктора летења (Хеликоптер);
 11. ДЦВ-ОВДА-ОБ-030 - Захтев за продужење/обнову важења сертификата инструктора летења на уређају за симулирано летење (хеликоптер);
 12. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 - захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације;
 13. PEL 100 - Захтев за ванредни термин теоријског испита;
 14. ДЦВ-PEL-ОБ-101(H) - Пријава за полагање теоријског испита (хеликоптери);
 15. ДЦВ-PEL-ОБ-102LAPL(H)&PPL(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе LAPL(H) и PPL(H);
 16. ДЦВ-PEL-ОБ-102 CPL(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе професионалног пилота хеликоптера CPL(H);
 17. ДЦВ-PEL-ОБ-102ATPL(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе транспортног пилота хеликоптера АТPL(H);
 18. ДЦВ-PEL-ОБ-102 IR(H) - Пријава за полагање практичног испита за стицање овлашћења за инструментално летење IR(H);
 19. ДЦВ-PEL-ОБ-102_SPH&MPH - Пријава за стицање овлашћења за летење на типу хеликоптера;
 20. ДЦВ-PEL-ОБ-102I(H) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на хеликоптеру;
 21. ДЦВ-PEL-ОБ-104(H) - Пријава за процену оспособљености за стицање,продужење,проширење или обнову сертификата испитивача (хеликоптер);
 22. ДЦВ-PEL-ОБ-105(H) - Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења (хеликоптер);
 23. ДЦВ-PEL-ОБ-106(H) - Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе у PART-FCL дозволу (хеликоптер);
 24. ДЦВ-PEL-ОБ-107(H) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO ANNEX 1 (хеликоптери);
 25. ДЦВ-PEL-ОБ-100 - Захтев за ванредни термин теоријског испита.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N101 - Захтев за стицање Потврде о праву на обучавање;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-N103 - Извештај са провере;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N105 - Захтев за прелазак у други центар за обуку;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 - Листа провере оперативног приручника;
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 - Листа провере приручника о обуци(ТМ);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 - Листа провере за процену система за праћење усаглашености;
 7. Образац EASA Form 143  issue 1 - Потврда о праву на обучавање;
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-801 - Захтев за увођење промена у центрима за обуку (АТО).

Испити

  Теоријски испити :
   
  Практични испити :
  • ДЦВ-PEL-ОБ-103(H) - Извештај са провере практичне обучености,практичног испита и провере стручности на хеликоптерима;
  • ДЦВ-PEL-ОБ-103CPL(H) - Извештај са практичног испита за стицање дозволе CPL(H);
  • ДЦВ-PEL-ОБ-103IR(H) - Извештај са практичног испита за стицање овлашћења IR(H);
  • ДЦВ-PEL-ОБ-103PPL(H) - Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe PPL(H);
  • ДЦВ-PEL-ОБ-103LAPL(H) - Извештај са пркатичног испита за стицање дозволe LAPL(H);
  • ДЦВ-PEL-ОБ-103I(H) - Извештај са процене оспособљености за стицање инструкторских сертификата на хеликоптеру;
  • ДЦВ-PEL-ОБ-103E(H) - Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача.