Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   

Obrasci

 1. DCV-OVDA-OB-020 - Zahtev za prihvatanje dozvole/ovlašćenja (helikopter);
 2. DCV-OVDA-OB-021 - Zahtev za izdavanje/dozvole/ovlašćenja za instrumentalno letenje/ovlašćenja za letenje na tipu (helikopter);
 3. DCV-OVDA-OB-022 - Zahtev za izdavanje/proširenje instruktorskog sertifikata (helikopter);
 4. DCV-OVDA-OB-023 - Zahtev za izdavanje dodatnih ovlašćenja/autorizacije (helikopter);
 5. DCV-OVDA-OB-024 - Zahtev za izdavanje/proširenje sertifikata ispitivača (helikopter);
 6. DCV-OVDA-OB-025 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za letenje na tipu (helikopter);
 7. DCV-OVDA-OB-026 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za instrumentalno letenje (helikopter);
 8. DCV-OVDA-OB-027 - Zahtev za produženje/obnovu važenja instruktorskog sertifikata (helikopter);
 9. DCV-OVDA-OB-028 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata ispitivača (helikopter);
 10. DCV-OVDA-OB-029 - Zahtev za uklanjanje ograničenja sa sertifikata instruktora letenja (Helikopter);
 11. DCV-OVDA-OB-030 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na uređaju za simulirano letenje (helikopter);
 12. DCV-OVDA-OB-050 - zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije;
 13. PEL 100 - Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita;
 14. DCV-PEL-OB-101(H) - Prijava za polaganje teorijskog ispita (helikopteri);
 15. DCV-PEL-OB-102LAPL(H)&PPL(H) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole LAPL(H) i PPL(H);
 16. DCV-PEL-OB-102 CPL(H) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole profesionalnog pilota helikoptera CPL(H);
 17. DCV-PEL-OB-102ATPL(H) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole transportnog pilota helikoptera ATPL(H);
 18. DCV-PEL-OB-102 IR(H) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja za instrumentalno letenje IR(H);
 19. DCV-PEL-OB-102_SPH&MPH - Prijava za sticanje ovlašćenja za letenje na tipu helikoptera;
 20. DCV-PEL-OB-102I(H) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora na helikopteru;
 21. DCV-PEL-OB-104(H) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje,produženje,proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača (helikopter);
 22. DCV-PEL-OB-105(H) - Zahtev za validaciju letačke dozvole ili ovlašćenja (helikopter);
 23. DCV-PEL-OB-106(H) - Zahtev za konverziju nacionalne JAR neusaglašene dozvole u PART-FCL dozvolu (helikopter);
 24. DCV-PEL-OB-107(H) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole letačkog osoblja stečene u inostranstvu izdate u skladu sa ICAO ANNEX 1 (helikopteri);
 25. DCV-PEL-OB-100 - Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita.

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB-N101 - Zahtev za sticanje Potvrde o pravu na obučavanje;
 2. DCV-PEL-OB-N103 - Izveštaj sa provere;
 3. DCV-PEL-OB-N105 - Zahtev za prelazak u drugi centar za obuku;
 4. DCV-PEL-OB-LP-802 - Lista provere operativnog priručnika;
 5. DCV-PEL-OB-LP-803 - Lista provere priručnika o obuci(TM);
 6. DCV-PEL-OB-LP-804 - Lista provere za procenu sistema za praćenje usaglašenosti;
 7. Obrazac EASA Form 143  issue 1 - Potvrda o pravu na obučavanje;
 8. DCV-PEL-OB-801 - Zahtev za uvođenje promena u centrima za obuku (ATO).

Ispiti

  Teorijski ispiti :
   
  Praktični ispiti :
  • DCV-PEL-OB-103(H) - Izveštaj sa provere praktične obučenosti,praktičnog ispita i provere stručnosti na helikopterima;
  • DCV-PEL-OB-103CPL(H) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(H);
  • DCV-PEL-OB-103IR(H) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja IR(H);
  • DCV-PEL-OB-103PPL(H) - Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole PPL(H);
  • DCV-PEL-OB-103LAPL(H) - Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole LAPL(H);
  • DCV-PEL-OB-103I(H) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje instruktorskih sertifikata na helikopteru;
  • DCV-PEL-OB-103E(H) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača.