Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

Летачко особље - Једрилице (PART-FCL)

 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(S) Захтев за издавање дозволе/методе полетања (једрилица);
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(S) Захтев за упис/продужење/обнову овлашћења/додатних овлашћења (једрилица);
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(S) Захтев за упис/проширење/продужење/обнову инструкторског сертификата (једрилица);
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(S) Захтев за издавање/продужење/обнову/проширење сертификата испитивача (једрилица);
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-005(S) Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата (једрилица);
 6. ДЦВ-ОВДА-ОБ-006(S) Захтев за уклањање ограничења из дозволе/овлашћења (једрилица);
 7. ДЦВ-ОВДА-ОБ-007(S) Захтев за издавање ауторизације пилота ученика(једрилица);
 8. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-401(S) Пријава за полагање теоријског испита за стицање дозволе пилота једрилице;
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-402(S) Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе пилота једрилице;
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-402I(S) Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на једрилици;
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-404(S) Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата испитивача (једрилица);
 13. ДЦВ-PEL-ОБ-406(S) Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе пилота једрилице у PART-FCL дозволу (једрилица);
 14. ДЦВ-PEL-ОБ-407(S) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе пилота једрилице стечене у иностранству издатe у складу са ICAO ANNEX 1.
 15. ДЦВ-PEL-ОБ 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита;

Правилници, Упутства, Инструкције и Оперативна обавештења

 1. Правилник о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког особља („Службени гласник РС“, број 60/19);
 2. Прихватљиви начини усаглашавања;
 3. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених дозвола пилота једрилице;
 4. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених овлашћења,сертификата и оспособљења;
 5. Кратaк преглед услова за лиценцирање пилота једрилица;
 6. OAM-01-2017 - Валидација Part - FCL дозвола;
 7. OAM-02-2017 - CAMO - A TO;
 8. OAM-01-2018 - Семинар за испитиваце;
 9. OAM-02-2018 - Потврда о обнови овлашћења;
 10. OAM-03-2018 - Најава курса-Овлашћени ценлри за обуку пилота, кабинског особља, падобранаца и ваздухопловних диспечера;
 11. OAM-04-2018 - Безбедно корисцење ваздусногпростора;
 12. OAM-05-2018 - Управљање променама у центрима за обуку ваздухопловног особља;
 13. OAM-06-2018 - Промене у вези организације и спровођења обука PBN поступака.

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ- N401(S) Захтев за стицање потврде о праву на обучавање центра за обуку пилота једрилица;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-801;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-Н103- Извештај са провере;
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 - Листа провере оперативног приручника;
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 - Листа провере приручника о обуци(ТМ);
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 - Листа провере за процену система за праћење усаглашености;
 7. EASA Form 143 issue 1 Потврда о праву на обучавање.

Испити

Теоријски испити

 1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2022. години;
 2. Распоред полагањa теоријских испитa у 2021. години;
 3. Упуство за полаганје теоријских испита;
 4. Ваздухопловни прописи;
 5. Опште познавање ваздухоплова;
 6. Перформансе и планирање лета;
 7. Људске могућности;
 8. Метеорологија;
 9. Навигација;
 10. Оперативне процедуре;
 11. Теорија летења;
 12. Комуникације.

Практични испити - Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-403(S) Извештај са практичног испита за стицање дозволе пилота једрилице;
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-403I(S) Извештај са процене оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на једрилици;
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-403E(S) Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача.