Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

 1. ДЦВ-ПЕЛ-ОБ- N 101 (DTO) - Изјава о оспособљености декларисане организације за обуку (DTO)
 2. Евиденција Декларисаних организација за обуку (DTO)
 3. ДЦВ-ПЕЛ-ОБ- N 103 (DTO) - Провера усаглашености изјаве декларисане организације за обуку (DTO)

(А) Декларисана организација за обуку (DTO) је овлашћена да спроводи следеће обуке, под условом да је поднела изјаву у складу са DTO.GEN.115:

    1. за авионе: 

 • Теоријску обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (авион) - LAPL(A) и дозволу приватног пилота авиона (PPL(A));
 • Практичну обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (авион) - LAPL(A) и дозволу приватног пилота авиона (PPL(A));
 • Обуку за стицање овлашћења за летење на класи једномоторних клипних авиона (копно) - SEP(land), једномоторних клипних авиона (вода) - SEP(sea) и моторних једрилица - TMG;
 • Обуку за стицање додатних овлашћења: ноћно летење, акробатско летење, летење у планинским пределима, вуча једрилица и транспарената; 

    2. за хеликоптере:

 • Теоријску обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (хеликоптер) - LAPL(H) и дозволу приватног пилота хеликоптера (PPL(H)); 
 • Практичну обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (хеликоптер) - LAPL(H) и дозволу приватног пилота хеликоптера (PPL(H)); 
 • Обуку за стицање овлашћења за летење на типу једномоторног хеликоптера са максимално сертификованих пет седишта; 
 • Обуку за стицање овлашћења за ноћно летење; 

    3. за једрилице:

 • Теоријску обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (једрилица) - LAPL(S) и дозволу пилота једрилице (SPL); 
 • Практичну обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (једрилица) - LAPL(S) и дозволу пилота једрилице (SPL); 
 • Обуку за проширење права на моторне једрилице - TMG у складу са FCL.135.S; 
 • Обуку за додатне методе полетања у складу са FCL.130.S; 
 • Обуку за стицање додатних овлашћења: акробатско летење, вуча једрилица и летење једрилицом у облацима; 
 • Обуку за стицање сертификата инструктора летења једрилицом (FI(S)); 
 • Обуку освежења знања за инструктора летења једрилицом (FI(S)); 

    4. за балоне:

 • Теоријску обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (балон) - LAPL(В) и дозволу пилота балона (ВPL);
 • Практичну обуку за дозволу пилота лаких ваздухоплова (балон) - LAPL(В) и дозволу пилота балона (ВPL);
 • Обуку за проширење права на другу класу балона у складу са FCL.135.B;
 • Обуку за проширење права на другу класу или групу балона у складу са FCL.225.B;
 • Обуку за проширење права на везане летове у складу са FCL.130.B;
 • Обуку за стицање овлашћења за ноћно летење;
 • Обуку за стицање сертификата инструктора летења балоном (FI(B));
 • Обуку освежења знања за инструктора летења балоном (FI(B)); 

(Б) Декларисана организација за обуку (DTO) је такође овлашћена да спроводи обуку за испитиваче из FCL.1015(a) и FCL.1025(б)2) Анекса I (Part-FCL) за испитиваче у лету (једрилица) - FE(S), испитиваче инструктора летења (једрилица) - FIE(S), испитиваче у лету (балон) - FE(B) и испитиваче инструктора летења (балон) - FIE(B), под условом да је поднела изјаву у складу са DTO.GEN.115 и да је надлежни орган одобрио програм обуке у складу са DTO.GEN.230(ц).