Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

 

Оперативна обавештења за 2017. годину

 1. OAM 01/2017 - Валидација Part - FCL дозвола 
 2. OAM 02/2017 - CAMO - ATO;

 

Оперативна обавештења за 2018. годину

 1. OAM 01/2018 - Семинар за испитиваче;
 2. OAM 02/2018 - Обнова овлашћења на типу и класи;
 3. OAM 03/2018 - Најава почетка обуке у АТО;
 4. OAM 04/2018 - Безбедно коришћење ваздушног  простора;
 5. OAM 05/2018 - Управљање променама у центрима за обуку ваздухопловног особља;

 

Оперативна обавештења за 2020. годину

 1. ОАМ 07/2020 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера;
 2. ОАМ 08/2020 - Измена процедура за подношење захтева, пријава и рекламација;
 3. ОАМ 10/2020 - Продужење временских рокова 
 4. ОАМ 07/2020 Ревизија 01 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља и ваздухопловних диспечера 
 5. ОАМ 11/2020 - Распоред полагања теоријских испита 
 6. ОАМ 11/2020 Ревизија 01 - Распоред полагања теоријских испита;
 7. ОАМ 07/2020 Ревизија 02 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, сертификата и ауторизација летачког особља 
 8. ОАМ 11/2020 Ревизија 02 - Распоред полагања теоријских испита
 9. ОАМ 12/2020 - Продужавање рока за имплементацију PBN регулативе 
 10. OAM 11/2020 Ревизија 03 - Распоред полагања теоријских испита
 11. OAM 13/2020 - Пријава за полагање практичног испита за CPL(A)
 12. ОАМ 07/2020 Ревизија 03 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења, и сертификата летачког особља 

 

Оперативна обавештења за 2021. годину 

 1. ОАМ 1/2021 - Одлагање теоријског испитног рока
 2. ОАМ 2/2021 - Одлагање теоријског испитног рока
 3. ОАМ 3/2021 - Семинар освежења знања за испитиваче
 4. ОАМ 4/2021 - Продужавање рока важења дозвола, овлашћења и сертификата летачког особља 
 5. ОАМ 5/2021 - Briefing for non-Serbian examiners
 6. ОАМ 6/2021 - Комуникација АТО ДЦВ 
 7. ОАМ 7/2021 - Именовање особља ATO