Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви  Од 01. jula 2019. године Републичка административна такса износи 870,00 РСД.   

Центри за обуку ваздухопловно – техничког особља:
 
  1. Евиденција центара за обуку ваздухопловног особља одржавања ваздухоплова
  2. Захтев за иницијално издавање/измену Део –147 уверења

За детаље у вези са  центрима за обуку и програмима погледајте регулативу.