Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 09.12.2018 21:27:06

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   

Центри за обуку ваздухопловно – техничког особља:
 
  1. Евиденција центара за обуку ваздухопловног особља одржавања ваздухоплова
  2. Захтев за иницијално издавање/измену Део –147 уверења

За детаље у вези са  центрима за обуку и програмима погледајте регулативу.