Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 

Обрасци

 1. ДЦВ-ОВДА-ОБ-001(P) - Захтев за издавање дозволе/упис категорије (падобранца)
 2. ДЦВ-ОВДА-ОБ-002(P) - Захтев за издавање инструкторског овлашћења (падобранца)
 3. ДЦВ-ОВДА-ОБ-003(P) - Захтев за издавање сертификата испитивача/ауторизације пакера (падобранац)
 4. ДЦВ-ОВДА-ОБ-004(P) - Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата/ауторизације (падобранац)
 5. ДЦВ-ОВДА-ОБ-050 захтев за замену обрасца дозволе/сертификата/ауторизације
 6. PEL 5(P) - Захтев за издавање дупликата дозволе/ауторизације (падобранца)
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-102(P) - Пријава за полагање теоријског и практичног испита за стицање дозволе падобранца А категорије (падобранац)
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-102I(P) - Пријава за полагање теоријског и практичног испита за стицање овлашћења инструктора падобранства
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-105(P) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе падобранца стечене у иностранству

Правилници

 1. Правилник о дозволама и центрима за обуку падобранаца („Службени гласник РС“, број 110/14)
 2. Упутство за имплементацију Правилника о дозволама и центрима за обуку падобранаца(„Службени гласник РС“, број 110/14)

Центри за обуку

 1. PEL N101(P) - Захтев за стицање потврде о праву на обучавање центра за обуку падобранаца
 2. PEL N102(P) - Захтев за измену документације центра за обуку падобранаца
 3. PEL N103(P) - Извештај о извршеној провери центра за обуку падобрaнаца
 4. PEL N104(P) - Потврда о праву на обучавање

Испити

 1. ДЦВ-PEL-ОБ 103(P) - Извештај са испита за стицање дозволе падобранца A,B,C i D категорије
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-103I(P) - Извештај са испита за стицање овлашћења инструктора падобранства
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-103R(P) - Извештај са испита за стицање ауторизације пакера падобрана