Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 

Obrasci

 1. DCV-OVDA-OB-001(ULA) Zahtev za izdavanje dozvole/upis ovlašćenja (Ultralaki vazduhoplov)
 2. DCV-OVDA-OB-002(ULA) Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja u dozvoli pilota ultralakog vazduhoplova
 3. DCV-OVDA-OB-003(ULA) Zahtev za izdavanje sertifikata ispitivača/autorizacije pilota učenika (Ultralaki vazduhoplov)
 4. DCV-OVDA-OB-004(ULA) Zahtev za izdavanje duplikata dozvole/sertifikata/autorizacije (Ultralaki vazduhoplov)
 5. DCV-OVDA-OB-005(ULA) zahtev za uklanjanje ograničenja sa instruktorskog ovlašćenja  (ultralaki vazduhoplov)
 6. DCV-OVDA-OB-050 zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije
 7. PEL 100 Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita
 8. PEL-301 ULA Prijava za polaganje teorijskog i praktičnog ispita (Ultralaki)
 9. PEL-303 Izveštaj komisije o rezultatu provere stručne obučenosti
 10. PEL-304 Prijava za sticanje/proširenje/obnovu posebnog ovlašćenja ispitivača (G, ULA, HG, PG, P, FB)
 11. PEL-305 Zahtev za validaciju letačke dozvole ili ovlašćenja
 12. PEL-307 Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole letačkog osoblja stečene u inostranstvu izdate u skladu sa ICAO Annex 1 (jedrilica, slobodni balon, navigator letač, ultralaki avion)
 13. PEL-308 Zahtev za autorizaciju instruktora teorijske nastave
 14. DCV-PEL-OB 100 Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita;

Pravilnici

 1. Pravilnik o dozvolama letačkog osoblja iz 2005 godine 
  Odredbe ovog pravilnika važe samo u domenu sticanja dozvola i ovlašćenja pilota slobodnog balona, pilota jedrilice, kabinskog osoblja i navigatora letača.
 2. Pravilnik o ultralakim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 68/10)

Centri za obuku

 1. PEL-601 Zahtev za registraciju organizacije za obuke - ATO
 2. PEL-602 Zahtev izmenu operativnog priručnika i priručnika o obuci 

Ispiti

  Teorijski ispiti
  1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2021. godini;
  2. Upustvo za polaganje teorijskih ispita
  Knjige pitanja Jedrilica
  1. Komunikacije
  2. LJudske mogućnosti i ograničenja
  3. Meteorologija
  4. Navigacija
  5. Operativne procedure
  6. Opšte znanje o vazduhoplovu
  7. Performanse leta i planiranje
  8. Poznavanje svojstva padobrana
  9. Teorija letenja
  10. Vazduhoplovni propisi
  Knjige pitanja Ultralaki vazduhoplovi
  1. Komunikacije
  2. LJudske mogućnosti i ograničenja
  3. Meteorologija
  4. Navigacija
  5. Operativne procedure
  6. Opšte znanje o vazduhoplovu
  7. Opšte znanje o vazduhoplovu - motorni zmaj
  8. Performanse leta i planiranje
  9. Teorija letenja
  10. Vazduhoplovni propisi