Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 
Grupa za vazduhoplovnu medicinu
 
Vazduhoplovno-medicinskim pregledima ispituje se zdravstvena sposobnost vazduhoplovnog osoblja da bezbedno obavlja svoje profesionalne dužnosti. To je od velikog značaja kao doprinos bezbednosti letenja, a istovremeno i pomoć u očuvanju njihovog zdravlja tokom karijere.
U Grupi za vazduhoplovnu medicinu obavljaju se normativno-pravni, upravno-nadzorni i studijsko-analitički poslovi koji se odnose na oblast vazduhoplovne medicine u smislu:
 • Praćenja standarda, preporuka i drugih propisa međunarodnih organizacija u oblasti vazduhoplovne medicine;
 • Utvrđivanja zdravstvenih kriterijuma za vazduhoplovno osoblje;procene zdravstvene sposobnosti vazduhoplovnog osoblja;
 • Izdavanja potvrde o pravu na ispitivanje zdravstvene sposobnosti zdravstvenim ustanovama i lekarima;
 • Vršenja inspekcijskog nadzora i periodične provere ovlašćenih zdravstvenih ustanova i lekara;
 • Procene personalnih medicinskih izveštaja;
 • Izdavanja lekarskih uverenja i inicijalno donošenje ograničenja, odstupanja, izuzeća, suspenzije;
 • Kontrole procesa edukacije ovlašćenih lekara iz vazduhoplovne medicine;
 • Saradnje sa medicinskim službama vazduhoplovnih vlasti drugih država, uključujući i druge međunarodne organizacije iz oblasti vazduhoplovne medicine,kao i sa nadležnim službama Ministarstva zdravlja u obezbeđivanju primene domaćih medicinskih i sanitarnih standarda;

Pravilnici

     1. Pravilnik o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog osoblja, („Službeni glasnik RS“, broj 60/19 od 28. avgusta 2019. godine) zasnovan na:

 1. Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 od 03. novembra 2011.
 2. Uredbi Komisije (EU) br. 290/2012 od 30. marta 2012.g. (kojom se vrši dopuna i izmena propisa broj 1178/2011 koji definiše tehničke zahteve i administrativne procedure koje se odnose na vazduhoplovno letačko osoblje)
 3. Uredbi Komisije (EU) 2019/27 od 19.decembra 2018.
 4. Prihvatljivim načinima usaglašavanja i Uputstvima za Part MED (na koje upućuju odredbe ovog pravilnika, a primenjuju se kao preporučena praksa, na osnovu Odluke 2019/002/R od 28. januara 2019. https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20I%20to%20ED%20Decision%202019-002-R.pdf

    2. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, br. 83/15, 18/16 i 71/17) zasnovan na:

 1. Uredbi Komisije (EU) br. 2015/340 od 20. februara 2015. godine
 2. Prihvatljivim načinima usaglašavanja i Uputstvima za Part ATCO.MED(na koje upućuju odredbe ovog pravilnika, a primenjuju se kao preporučena praksa)

    3. ICAO Annex 1-Ammendment 175, chapter 6 Medical Provisions-Standards and recommended practice