Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odeljenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link  

Odredbom člana 62. Zakonom o vazdušnom saobraćaju predviđeno je da u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica učestvuju ministarstva nadležna za poslove odbrane, unutrašnje poslove i poslove zdravlja, organi opština, gradova, grada Beograda i autonomnih pokrajina, javna preduzeća i sva fizička i pravna lica koja mogu da pomognu.

Načini na koji se angažuju učesnici u traganju, propisala je Vlada RS kroz podzakonski akt „Uredba o načinu na koji se angažuju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 93/15)“.

Članom 2 stav 1  Uredbe precizirano je da učesnici u traganju i spasavanju koji, u zavisnosti od okolnosti, mogu da budu angažovani na zahtev spasilačko-koordinacionog centra (u daljem tekstu: SKC) u slučaju operacija traganja i spasavanja su:

1) Ministarstvo nadležno za poslove odbrane;

2) Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove;

3) Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja;

4) Organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

5) Javna preduzeća i sva fizička i pravna lica koja mogu da pomognu;

6) Aero klubovi, vazduhoplovne organizacije i vazduhoplovna udruženja;

7) Specijalizovane jedinice za spasavanje;

8) Aerodromske službe:

   - Spasilačko-vatrogasna služba,

   - Služba hitne medicinske pomoći;

9) Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi;

10) Međunarodni Cospas-Sarsat program, kao satelitski sistem traganja i spasavanja koji detektuje signale sa radio predajnika za otkrivanje pozicije u slučaju nužde i prosleđuje dostupne informacije o detekciji SKC-a u okviru Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.