Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara 

Zakoni

 1. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - dr. zakon, 83/18 i 9/20) - nezvanični prečišćeni tekst;
 2. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 73/10);
 3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 57/11);
 4. Zakon o izmenama Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 93/12);
 5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 45/15);
 6. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, broj 83/18);
 7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 09/20);
 8. Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 87/11 i 66/15) - nezvanični prečišćeni tekst;
 9. Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 87/11);
 10. Zakon o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 66/15);
 11. Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju (Službeni glasnik RS”, br. 66/15 i 83/18) - nezvanični prečišćeni tekst;
 12. Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 66/15);
 13. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, broj 83/18);
 14. Zakon o upravljanju aerodromima („Službeni glasnik RS“, broj 104/16);
 15. Zakon o opštem upravnom postupku;
 16. Zakon o inspekcijskom nadzoru.

            Podzakonski propisi          

 2023. godina

 1. Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 21/23);

2022. godina

 1. Pravilnik o detaljnim merama za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu („Službeni glasnik PC”, broj 140/22);
 2. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 22/173 od 24. novembra 2022. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 139/22);
 3. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 22/174 od 24. novembra 2022. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 139/22);
 4. Pravilnik o izmenama Pravilnika o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 130/22);
 5. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 112/22);
 6. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima („Službeni glasnik RSˮ, broj 88/22);
 7. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, broj 84/22);
 8. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma („Službeni glasnik RSˮ, broj 78/22);
 9. Pravilnik o trajanju smena u toku radnog dana,trajanju neprekidnog rada i dužini dnevnog odmora kontrolora letenja („Službeni glasnik RSˮ, broj 66/22);
 10. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma(„Službeni glasnik RSˮ, broj 46/22);
 11. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja(„Službeni glasnik RSˮ, broj 46/22);
 12. Pravilnik o utvrđivanju uticaja objekata,instalacija i uređaja na rad radio-uređaja koji se koriste u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 41/22)
 13. Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, broj 10/22);

2021. godina

 1. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za korišćenje vazdušnog prostora i operativnim procedurama u vezi sa navigacijom zasnovanom na mogućnostima vazduhoplova  („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/21);
 2. Pravilnik o potvrdama obučenosti spasilačko-vatrogasnog osoblja i centrima za obuku („Službeni glasnik RSˮ, broj 68/21);
 3. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vazduhoplovnom informisanju („Službeni glasnik RSˮ, broj 61/21);
 4. Pravilnik o uslovima za izdavanje ovlašćenja instruktoru za transport opasne robe i uslovima za izdavanje potvrde o stručnoj osposobljenosti licu koje obavlja poslove u transportu opasne robe („Službeni glasnik RSˮ, broj 61/21);
 5. Pravilnik o obavljanju vazdušnog saobraćaja jedrilicama („Službeni glasnik RSˮ, broj 54/21);
 6. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 54/21);
 7. Pravilnik o utvrđivanju i obeležavanju prepreka u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RSˮ, broj 39/21);
 8. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 24/21;
 9. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja ( „Službeni glasnik RSˮ, broj 3/21);
 10. Pravilnik o obavljanju vazdušnog saobraćaja balonima ( „Službeni glasnik RSˮ, broj 3/21).

2020. godina

 1. Pravilnik o zajedničkim pravilima Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Agencije Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);
 2. Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);
 3. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 20/166 od 26. novembra 2020. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);
 4. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 20/167 od 26. novembra 2020. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 154/20);
 5. Pravilnik o vazduhoplovnom informisanju („Službeni glasnik RSˮ, broj 142/20 i broj 61/21);
 6. Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RSˮ, broj 142/20 i 130/22);
 7. Pravilnik o pravilima letenja i pružanju usluga kontrole letenja, uzbunjivanja i informisanja vazduhoplova u letu („Službeni glasnik RSˮ, br. 142/20,10/22 i 84/22) - nezvanični prečišćeni tekst;
 8. Pravilnik o posebnim delatnostima u vazdušnom saobraćaju i nekomercijalnom letenju vazduhoplovima koji nemaju potvrdu o tipu koju je izdala ili priznala Agencija Evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) („Službeni glasnik RSˮ, broj 142/20);
 9. Naredba o određivanju uslovno zabranjenih zona LY R10 Uvac, LY R11 Trešnjica i LY R12 Mileševska („Službeni glasnik RS", broj 128/20) 
 10. Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o upravljanju vazdušnim prostorom („Službeni glasnik RS", broj 120/20);
 11. Pravilnik o dozvoli za obavljanje kontrole pristupa, pregleda obezbeđivanja, nadgledanje i patroliranje („Službeni glasnik RS", broj 102/20);
 12. Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS", broj 26/20154/20 i 24/21);
 13. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Upisnika vazduhoplovnog osoblja ("Službeni glasnik RS", broj 12/20);
 14. Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima ("Službeni glasnik RS", broj 1/20);
 15. Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država ("Službeni glasnik RS", broj 1/20).


2019. godina

 1. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 19/162 od 28. novembra 2019. godine (Službeni glasnik RS", br. 93/19)
 2. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 19/161 od 28. novembra 2019. godine (Službeni glasnik RS", br. 93/19)
 3. Uredba o upravljanju vazdušnim prostorom ("Službeni glasnik RS", br. 86/19)
 4. Uredba o dopuni Uredbe o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 74/19);
 5. Pravilnik o potvrdama o obučenosti osoblja koje pruža usluge zemaljskog opsluživanja i aerodromskih dispečera i centrima za obuku („Službeni glasnik RS“, broj 67/19);
 6. Pravilnik o potvrdama o obučenosti osoblja koje kontroliše ispravnost porvšina za kretanje vazduhoplova i centrima za obuku („Službeni glasnik RS“, broj 67/19);
 7. Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“, broj 62/19);
 8. Pravilnik o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 60/19);
 9. Pravilnik o procedurama instrumentalnog letenja(„Službeni glasnik RS“, broj 57/19);
 10. Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS“,broj 55/19);
 11. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima („Službeni glasnikRS", broj 50/19);
 12. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 50/19);
 13. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi („Službeni glasnik RS“, broj 22/19);
 14. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma („Službeni glasnik RS", broj 16/19);
 15. Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o obrascu službene legitimacije vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS", broj 13/19);
 16. Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu službene legitimacije proverivača Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS", broj 13/19);
 17. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS", broj 12/19);
 18. Pravilnik o izdavanju odobrenja stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom („Službeni glasnik RS“, broj 8/19)
 19. Uredba o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS", broj 6/19 i 74/19)
 20. Pravilnik o razvrstavanju vazduhoplova, znacima državne pripadnosti, oznakama registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova („Službeni glasnik RS", broj 6/19);
 21. Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima („Službeni glasnikRS", br. 5/19,50/19 i 123/21);
 22. Pravilnik o izmeni Pravilnika o sertifikaciji vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o izdanju dozvola za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti organizacijama za proizvodnju i projktovanje („Službeni glasnik RS”, broj 1/19).

2018. godina

 1. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje helidroma („Službeni glasnik RS”, broj 103/18);
 2. Pravilnik o izmenama Pravilnika o inspekciji Komisije u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 103/18);
 3. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola br. 153 od 29. novembra 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 103/18);
 4. Odluka Proširene komisije Evrokontrola br. 154 od 29. novembra 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 103/18);
 5. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota ultralakog vazduhoplova („Službeni glasnik RS”, broj 102/18);
 6. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 152 od 21. septembra 2018. godine ("Službeni glasnik RS", broj 80/18);
 7. Pravilnik o merilima na osnovu kojih može da se odstupi od zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 70/18);
 8. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pružanju usluge kalibraže iz vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 58/18)
 9. Pravilnik o obrascu službene legitimacije vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/18 i 13/19);
 10. Pravilnik o obrascu službene legitimacije proverivača Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/18 i 13/19);
 11. Pravilnik o izmenama Pravilnika o operativnoj dozvoli za obavljanje javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS“, broj 50/18);
 12. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije centara za obuku  vazduhoplovnog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 49/18);
 13. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma  (,,Službeni glasnik RS'', broj 23/18 i 46/22) -nezvanični prečišćeni tekst
 14. Pravilnik o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS'', br. 9/18 , 56/1812/193/21,  54/21117/21 i 112/22)
 15. Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o izdavanju dozvola za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti organizacijama za proizvodnju i projektovanje („Službeni glasnik RS“, br. 5/18 i 1/19);
 16. Pravilnik o informacijama koje se dostavljaju pre uspostavljanja i izmene funkcionalnog bloka vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“, broj 1/18).

2017. godina

 1. Pravilnik o izmenama Pravilnika o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS“, broj 114/17);
 2. Uputstvo o izmenama Uputstva o načinu obračuna i plaćanju naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 114/17);
 3. Odluka proširene komisije Evrokontrola broj 149 od 1. decembra 2017. godine („Službeni glasnik RS“, broj 114/17);
 4. Izvod iz Odluke proširene komisije Evrokontrola broj 148 od 1.decembra 2017.godine („Službeni glasnik RS“, broj 114/17);
 5. Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 108/17);
 6. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 104/17);
 7. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o aerodromskim naknadama ("Službeni glasnik RS", broj 96/17);
 8. Uredba o radu Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 87/17);
 9. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku padobranaca ("Službeni glasnik RS", broj 87/17);
 10. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera ("Službeni glasnik RS", broj 87/17);
 11. Pravilnik o imenama i dopuni Pravilnika o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi ("Službeni glasnik RS", broj 87/17);
 12. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 71/17);
 13. Pravilnik o potvrdama o obučenosti vazduhoplovno-meteorološkog osoblja i centrima za obuku („Službeni glasnik RS", broj 43/17);
 14. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera („Službeni glasnik RS", broj 43/17);
 15. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja („Službeni glasnik RS“, broj 25/17 i 46/22) -nezvanični prečišćeni tekst
 16. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma („Službeni glasnik RS, br. 11/17, 16/1978/21 i 78/22) - nezvanični prečišćeni tekst

2016. godina

 1. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 145 od 2. decembra 2016. godine („Službeni glasnik RS, broj 108/16);
 2. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 146 od 2. decembra 2016. godine („Službeni glasnik RS, broj 108/16);
 3. Pravilnik o izmenama Pravilnika o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu ( „Službeni glasnik RS", broj 67/16 )
 4. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na performanse i interoperabilnost nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS, broj 55/16);
 5. Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd („Službeni glasnik RS“, br. 47/16 i 48/16-ispravka);
 6. Pravilnik o izmeni Pravilnika o aerodromskim naknadama („Službeni glasnik RS“, broj 48/16);
 7. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica („Službeni glasnik RS“, broj 40/16);
 8. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 18/16);
 9. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 139 od 9. decembra 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 3/16);
 10. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 138 od 9. decembra 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 3/16).

2015. godina

 1. Pravilnik o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 113/15 i 50/19);
 2. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje saglasnosti za korišćenje aerodroma, odnosno helidroma („Službeni glasnik RS“, broj 108/15);
 3. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na identifikaciju vazduhoplova u okviru nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 108/15);
 4. Pravilnik o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica („Službeni glasnik RS“, br. 96/15 i 40/16);
 5. Pravilnik o utvrđivanju uslova za usaglašenu dodelu i upotrebu Mode S upitnih kodova za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 96/15);
 6. Uredba o načinu na koji se angažuju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 93/15);
 7. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, br. 83/1518/16 i 71/17);
 8. Pravilnik o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima („Službeni glasnik RS“, br. 61/15 i 88/22) -  nezvanični prečišćeni tekst;
 9. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera („Službeni glasnik RS“, br. 61/15, 43/17 i 87/17);

2014. godina

 1. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 132 od 5. decembra 2014. godine godine („Službeni glasnik RS“, broj 141/14);
 2. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 133 od 5. decembra 2014. godine(„Službeni glasnik RS“, broj 141/14);
 3. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku padobranaca („Službeni glasnik RS“, br. 110/14 i 87/17); 
 4. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 129 od 28. jula 2014. godine („Službeni glasnik RS“, broj 95/14);
 5. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 126 od 26. marta 2014. godine („Službeni glasnik RS“, broj 55/14);
 6. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu postupanja sa državnim pismom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva i proceduri obaveštavanja o odstupanjima domaćih propisa od međunarodnih standarda i prakse („Službeni glasnik RS“, broj 34/14);
 7. Pravilnik o operativnoj dozvoli za obavljanje javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS“, br. 10/1416/15 i 50/18);
 8. Pravilnik o zajedničkim pravilima za dodelu slotova i usklađivanju redova letenja na aerodromima („Službeni glasnik RS“, broj 10/14);
 9. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 124 od 4. decembra 2013. godine („Službeni glasnik RS“, broj 2/14);
 10. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 123 od 4. decembra 2013. godine („Službeni glasnik RS“, broj 2/14).

2013. godina

 1. Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje („Službeni glasnik RS“, broj 106/13);
 2. Odluka o obrazovanju Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 106/13);
 3. Pravilnik o aerodromskim naknadama („Službeni glasnik RS“, br. 71/13 i 48/16, 96/17);
 4. Odluka o visini jedinice rutne naknade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 24/13);
 5. Odluka o visini kamatne stope na zakasnelu uplatu rutne naknade („Službeni glasnik RS“, broj 24/13);

2012. godina

 1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera („Službeni glasnik RS“, broj 54/12);
 2. Pravilnik o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu („Službeni glasnik RS“, br. 54/12 i 67/16);
 3. Pravilnik o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS“, br. 54/12 i 76/13);
 4. Pravilnik o osmotrenim meteorološkim podacima za izradu vazduhoplovnih aerodromskih klimatoloških informacija („Službeni glasnik RS“, broj 54/12);
 5. Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, br. 23/12 i 104/17);
 6. Pravilnik o zahtevima za automatske sisteme za razmenu podataka o letu („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 7. Pravilnik o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi („Službeni glasnik RS“, br. 23/12 , 87/17 i 22/19);
 8. Pravilnik o preuzimanju evropskih propisa o uspostavljanju Zajedničkog preduzeća za razvoj nove generacije Evropskog sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem (SESAR) („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);

2011. godina

 1. Pravilnik o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS“, br. 98/11, 71/1316/15114/17 i 55/19);
 2. Pravilnik o preuzimanju propisa Evropske unije o upravljanju vazdušnim prostorom i fleksibilnom korišćenju vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 69/11);
 3. Pravilnik o preuzimanju propisa Evropske unije o interoperabilnosti evropske mreže upravljanja vazdušnim saobraćajem ("Službeni glasnik RS", broj 69/11);
 4. Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova na koje se ne primenjuje Deo-21 ("Službeni glasnik RS", br. 69/11 i 110/14);
 5. Pravilnik o dozvolama za održavanje balona i vazdušnih brodova („Službeni glasnik RS“, br.  32/11 i 23/12);
 6. Odluka o definisanju međusobnih obaveza Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. i Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije po osnovu učešća u raspodeli prihoda od terminalnih naknada („Službeni glasnik RS“, broj  32/11);
 7. Odluka o obrazovanju Nacionalnog komiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj  20/11);
 8. Pravilnik o dopuni zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, br.  19/11 i 10/14);
 9. Pravilnik o inspekciji Komisije u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, br. 19/11 i 103/18);
 10. Uputstvo o načinu obračuna i plaćanju naknade za unapređenje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, br. 17/11 i 114/17)
 11. Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 13/11 i 28/16 - dr.propis); Napomena: na snazi samo čl. 36,37. i 38. Pravilnika.
 12. Pravilnik o zajedničkim pravilima u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj  2/11);
 13. Uputstvo o sadržini, načinu izdavanja i obrascu službene legitimacije lica s liste stručnjaka za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova i o načinu vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama („Službeni glasnik RS“, broj 2/11).

2010. godina

 1. Pravilnik o ultralakim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 68/10, 102/18 - dr. pravilnika i 6/19 -dr. pravilnika); NAPOMENA: Na snazi samo čl. 5-20. i Prilog 2.
 2. Pravilnik o načinu rada Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja u sprovođenju inspekcije standardizacije („Službeni glasnik RS“, broj 14/10);
 3. Pravilnik o taksama i naknadama koje ubira Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 14/10);
 4. Pravilnik o uređenju i sastavu odbora za žalbe Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 14/10).

2009. godina

 1. Pravilnik o dozvoli inženjera letača i centrima za obuku („Službeni glasnik RS“, broj 39/09).

2008. godina

 1. Pravilnik o organizaciji radnog vremena članova posade civilnog vazduhoplova („Službeni glasnik RS“, br. 101/08, 16/09, 93/09, 14/10, 55/16 - dr. pravilnik)nezvanični prečišćeni tekst.

2005. godina

 1. Pravilnik o dozvolama letačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 30/05); -NAPOMENA: Primenjuje se samo na navigatore letače.
 2. Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku letačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 37/05); -NAPOMENA: Primenjuje se samo na navigatore letače.

2004. godina i ranije godine

 1. Pravilnik o službi hitne pomoći na aerodromu („Službeni list SFRJ“; broj 57/78 „Službeni list SRJ“, broj 40/95).