Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.01.2019 23:15:09

Редовни термин тестирања у процесу сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 9. јануара 2019. године. Сви заинтересовани субјекти требају да поднесу захтеве Директорату најкасније до 4. јануара2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештење термину за тестирање у процесу сертификације особља које обавља прелгед обезбеђивања на аеродромуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   

Летачко особље - Једрилице (PART-FCL)

 

Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-1(S) Захтев за издавање дозволе/методе полетања
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-2(S) Захтев за упис/продужење/обнову овлашћења/додатних овлашћења
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-3(S) Захтев за упис/проширење/продужење/обнову инструкторског сертификата
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-4(S) Захтев за издавање/продужење/обнову/проширење сертификата испитивача (једрилица)
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-5(S) Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-6(S) Захтев за уклањање ограничења из дозволе/овлашћења
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-7(S) Захтев за издавање ауторизације пилота ученика
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-401(S) Пријава за полагање теоријског испита за стицање дозволе пилота једрилице
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-402(S) Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе пилота једрилице
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-402I(S) Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на једрилици
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-404(S) Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата испитивача
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-406(S) Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе пилота једрилице у PART-FCL дозволу
 13. ДЦВ-PEL-ОБ-407(S) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе пилота једрилице стечене у иностранству издатe у складу са ICAO ANNEX 1

Правилници, упутство и инструкције

 1. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр. 33/13 и 61/15 ) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011, 290/2012, 70/2014, 245/2014 и 445/2015
 2. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр. 33/13) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011 и бр. 290/2012.
 3. Прихватљиви начини усаглашавања и упутство – PART-FCL
 4. Прихватљиви начини усаглашавања и упутство – PART-ORA
 5. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених дозвола пилота једрилице
 6. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених овлашћења,сертификата и оспособљења
 7. Кратaк преглед услова за лиценцирање пилота једрилица

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ- N401(S) Захтев за стицање потврде о праву на обучавање центра за обуку пилота једрилица
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-801
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N403(S)- Извештај са провере
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 Листа провере оперативног приручника
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 Листа провере приручника о обуци(ТМ)
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 Листа провере за процену система за праћење усаглашености
 7. EASA Form 143 issue 1 Потврда о праву на обучавање

Испити

  Теоријски испити

  1. Распоред полагањa теоријских испитa у 2019. години
  2. Упуство за полаганје теоријских испита
  3. Ваздухопловни прописи
  4. Опште познавање ваздухоплова
  5. Перформансе и планирање лета
  6. Људске могућности
  7. Метеорологија
  8. Навигација
  9. Оперативне процедуре
  10. Теорија летења
  11. Комуникације

  Практични испити - Обрасци

  1. ДЦВ-PEL-ОБ-403(S) Извештај са практичног испита за стицање дозволе пилота једрилице
  2. ДЦВ-PEL-ОБ-403I(S) Извештај са процене оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на једрилици
  3. ДЦВ-PEL-ОБ-403E(S) Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача

  Испитивачи

  1. Листа овлашћених испитивача