Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 

Letačko osoblje - Jedrilice (PART-FCL)

 

Obrasci

 1. DCV-OVDA-OB-001(S) Zahtev za izdavanje dozvole/metode poletanja (jedrilica);
 2. DCV-OVDA-OB-002(S) Zahtev za upis/produženje/obnovu ovlašćenja/dodatnih ovlašćenja (jedrilica);
 3. DCV-OVDA-OB-003(S) Zahtev za upis/proširenje/produženje/obnovu instruktorskog sertifikata (jedrilica);
 4. DCV-OVDA-OB-004(S) Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu/proširenje sertifikata ispitivača (jedrilica);
 5. DCV-OVDA-OB-005(S) Zahtev za izdavanje duplikata dozvole/sertifikata (jedrilica);
 6. DCV-OVDA-OB-006(S) Zahtev za uklanjanje ograničenja iz dozvole/ovlašćenja (jedrilica);
 7. DCV-OVDA-OB-007(S) Zahtev za izdavanje autorizacije pilota učenika(jedrilica);
 8. DCV-OVDA-OB-050 zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije
 9. DCV-PEL-OB-401(S) Prijava za polaganje teorijskog ispita za sticanje dozvole pilota jedrilice;
 10. DCV-PEL-OB-402(S) Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole pilota jedrilice;
 11. DCV-PEL-OB-402I(S) Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora na jedrilici;
 12. DCV-PEL-OB-404(S) Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata ispitivača;
 13. DCV-PEL-OB-406(S) Zahtev za konverziju nacionalne JAR neusaglašene dozvole pilota jedrilice u PART-FCL dozvolu;
 14. DCV-PEL-OB-407(S) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole pilota jedrilice stečene u inostranstvu izdate u skladu sa ICAO ANNEX 1.
 15. DCV-PEL-OB 100 Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita;

Pravilnici, Uputstva, Instrukcije i Operativna obaveštenja

 1. Pravilnik o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 60/19);
 2. Prihvatljivi načini usaglašavanja;
 3. Instrukcije za konverziju nacionalnih JAR neusaglašenih dozvola pilota jedrilice;
 4. Instrukcije za konverziju nacionalnih JAR neusaglašenih ovlašćenja,sertifikata i osposobljenja;
 5. Kratak pregled uslova za licenciranje pilota jedrilica;
 6. OAM-01-2017 - Validacija Part - FCL dozvola;
 7. OAM-02-2017 - CAMO - A TO;
 8. OAM-01-2018 - Seminar za ispitivace;
 9. OAM-02-2018 - Potvrda o obnovi ovlašćenja;
 10. OAM-03-2018 - Najava kursa-Ovlašćeni cenlri za obuku pilota, kabinskog osoblja, padobranaca i vazduhoplovnih dispečera;
 11. OAM-04-2018 - Bezbedno koriscenje vazdusnogprostora;
 12. OAM-05-2018 - Upravljanje promenama u centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja;
 13. OAM-06-2018 - Promene u vezi organizacije i sprovođenja obuka PBN postupaka.

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB- N401(S) Zahtev za sticanje potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku pilota jedrilica;
 2. DCV-PEL-OB-801;
 3. DCV-PEL-OB-N403(S)- Izveštaj sa provere;
 4. DCV-PEL-OB-LP-802 - Lista provere operativnog priručnika;
 5. DCV-PEL-OB-LP-803 - Lista provere priručnika o obuci(TM);
 6. DCV-PEL-OB-LP-804 - Lista provere za procenu sistema za praćenje usaglašenosti;
 7. EASA Form 143 issue 1 Potvrda o pravu na obučavanje.

Ispiti

Teorijski ispiti

 1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2021. godini;
 2. Upustvo za polaganje teorijskih ispita;
 3. Vazduhoplovni propisi;
 4. Opšte poznavanje vazduhoplova;
 5. Performanse i planiranje leta;
 6. LJudske mogućnosti;
 7. Meteorologija;
 8. Navigacija;
 9. Operativne procedure;
 10. Teorija letenja;
 11. Komunikacije.

Praktični ispiti - Obrasci

 1. DCV-PEL-OB-403(S) Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole pilota jedrilice;
 2. DCV-PEL-OB-403I(S) Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora letenja na jedrilici;
 3. DCV-PEL-OB-403E(S) Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača.