Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  

Letačko osoblje - Jedrilice (PART-FCL)

 

Obrasci

 1. DCV-PEL-OB-1(S) Zahtev za izdavanje dozvole/metode poletanja
 2. DCV-PEL-OB-2(S) Zahtev za upis/produženje/obnovu ovlašćenja/dodatnih ovlašćenja
 3. DCV-PEL-OB-3(S) Zahtev za upis/proširenje/produženje/obnovu instruktorskog sertifikata
 4. DCV-PEL-OB-4(S) Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu/proširenje sertifikata ispitivača (jedrilica)
 5. DCV-PEL-OB-5(S) Zahtev za izdavanje duplikata dozvole/sertifikata
 6. DCV-PEL-OB-6(S) Zahtev za uklanjanje ograničenja iz dozvole/ovlašćenja
 7. DCV-PEL-OB-7(S) Zahtev za izdavanje autorizacije pilota učenika
 8. DCV-PEL-OB-401(S) Prijava za polaganje teorijskog ispita za sticanje dozvole pilota jedrilice
 9. DCV-PEL-OB-402(S) Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole pilota jedrilice
 10. DCV-PEL-OB-402I(S) Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora na jedrilici
 11. DCV-PEL-OB-404(S) Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata ispitivača
 12. DCV-PEL-OB-406(S) Zahtev za konverziju nacionalne JAR neusaglašene dozvole pilota jedrilice u PART-FCL dozvolu
 13. DCV-PEL-OB-407(S) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole pilota jedrilice stečene u inostranstvu izdate u skladu sa ICAO ANNEX 1

Pravilnici, uputstvo i instrukcije

 1. Pravilnik o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS“, br. 33/13 i 61/15 ) kojim se preuzimaju Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011, 290/2012, 70/2014, 245/2014 i 445/2015
 2. Pravilnik o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS“, br. 33/13) kojim se preuzimaju Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 i br. 290/2012.
 3. Prihvatljivi načini usaglašavanja i uputstvo – PART-FCL
 4. Prihvatljivi načini usaglašavanja i uputstvo – PART-ORA
 5. Instrukcije za konverziju nacionalnih JAR neusaglašenih dozvola pilota jedrilice
 6. Instrukcije za konverziju nacionalnih JAR neusaglašenih ovlašćenja,sertifikata i osposobljenja
 7. Kratak pregled uslova za licenciranje pilota jedrilica

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB- N401(S) Zahtev za sticanje potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku pilota jedrilica
 2. DCV-PEL-OB-801
 3. DCV-PEL-OB-N403(S)- Izveštaj sa provere
 4. DCV-PEL-OB-LP-802 Lista provere operativnog priručnika
 5. DCV-PEL-OB-LP-803 Lista provere priručnika o obuci(TM)
 6. DCV-PEL-OB-LP-804 Lista provere za procenu sistema za praćenje usaglašenosti
 7. EASA Form 143 issue 1 Potvrda o pravu na obučavanje

Ispiti

  Teorijski ispiti

  1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2019. godini
  2. Upustvo za polaganje teorijskih ispita
  3. Vazduhoplovni propisi
  4. Opšte poznavanje vazduhoplova
  5. Performanse i planiranje leta
  6. LJudske mogućnosti
  7. Meteorologija
  8. Navigacija
  9. Operativne procedure
  10. Teorija letenja
  11. Komunikacije

  Praktični ispiti - Obrasci

  1. DCV-PEL-OB-403(S) Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole pilota jedrilice
  2. DCV-PEL-OB-403I(S) Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora letenja na jedrilici
  3. DCV-PEL-OB-403E(S) Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača

  Ispitivači

  1. Lista ovlašćenih ispitivača