Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 

План јавних набавки за 2020. годину 

Измена плана јавних набавки за 2020. годину 

План јавних набавки за 2020. годину у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019) 

Јавнa набавкa мале вредности услуге - 10/2020 - Изнајмљивање паркинг простора
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности добра - 11/2020 - Лиценца за антивирус програм
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор - 1
 4. Измена конкурсне документације
 5. Одлука о додели уговора
 6. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности добра - 9/2020 - Нафтни деривати
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Измена конкурсне документације
 4. Конкурсна документација - пречишћен текст
 5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 6. Одлука о додели уговора
 7. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 8/2020 - Чишћење радног простора
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор 
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 7/2020 - Осигурање зграде, колективно осигурање запослених, путно осигурање, осигурање службених возила и полиса осигурања од одговорности према трећим лицима
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору, партија 1
 5. Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Јавнa набавкa добра - 6/2020 - Тонери
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор - 1
 4. Питање и одговор - 2
 5. Питање и одговор - 3
 6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 7. Одлука о додели уговора
 8. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности добра - 3/2020 - Електрична енергија
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 5/2020 - Обука ЕТОПС
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о обустави поступка
 4. Обавештење о обустави поступка
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 4/2020 - Специјалистичке обуке за инспекторе
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Обавештење о продужењу рока
 4. Одлука о обустави поступка
 5. Обавештење о обустави поступка
Јавнa набавкa мале вредности услуге - 1/2020 - Одржавање и унапређење софтвера за пријављивање и обраду догађаја у цивилном ваздухопловству
 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Одлука о обустави поступка
 5. Обавештење о обустави поступка