Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк. 

Регистар ваздухоплова

 1. CAD-AIR-OB-U001 - Захтев за резервацију регистарске ознаке;
 2. CAD-AIR-OB-U002 - Захтев за упис ваздухоплова у Регистар или Евиденцију;
 3. CAD-AIR-OB-U003 - Захтев за упис беспилотних летелица у Евиденцију ваздухоплова;
 4. CAD-AIR-OB-U004 - Захтев за брисање података у Регистру или Евиденцији ваздухоплова;
 5. CAD-AIR-OB-U005 - Захтев за промену података у Регистру или Евиденцији ваздухоплова;
 6. CAD-AIR-OB-U006 - Захтев за издавање Извода из Регистра ваздухоплова или Евиденције ваздухоплова;
 7. CAD-AIR-OB-U038 - Захтев за издавање претходне сагласности ради уписа страног физичког или правног лица у власничко-кориснички лист Регистра ваздухоплова.

Пловидбеност

 1. CAD-AIR-OB-U007 - Захтев за проверу пловидбености ваздухоплова (осим балона);
 2. CAD-AIR-OB-U008 - Захтев за проверу пловидбености балона;
 3. CAD-AIR-OB-U017 - Обавештење о издавању или продужењу Потврде о провери пловидбености;
 4. CAD-AIR-OB-U018 - Захтев за издавање потврде пловидбености ваздухоплова за извоз;
 5. CAD-AIR-OB-U019 - Захтев за издавање потврде о провери пловидбености ваздухоплова на основу препоруке;
 6. CAD-AIR-OB-U039 - Листа усклађености са Делом 26;
 7. CAD-AIR-OB-U010 - Захтев за издавање потврде о буци;
 8. CAD-AIR-OB-U011 - Захтев за одобрење Програма одржавања ваздухоплова;
 9. CAD-AIR-OB-U040 - Захтев за изузеће;
 10. CAD-AIR-OB-U012 - Захтев за одређивање кода за предајник за одређивање места несреће;
 11. CAD-AIR-OB-U013 - Захтев за одређивање кода за транспондер секундарног надзорног радара;
 12. CAD-AIR-OB-U015 - Захтев за одобрење система техничке књиге ваздухоплова;
 13. CAD-AIR-OB-U016 - Захтев за прихватање летачког приручника;
 14. CAD-AIR-OB-U037 - Захтев за прихватање или одобрење измене или поправке;
 15. Образац 21 - Захтев за издавање Дозволе за лет;
 16. Образац 18Б - Одобрење услова лета.

Организације

 1. Образац 2 - Захтев за одобрење организације;
 2. Образац 4 - Захтев за прихватање одговорног руководећег особља;
 3. CAD-AIR-OB-U035 - Захтев за одобрење организације за производњу;
 4. CAD-AIR-OB-U036 - Захтев за одобрење организације за пројектовање.