Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    

Регистар ваздухоплова

 1. CAD-AIR-OB-U001 - Захтев за резервацију регистарске ознаке;
 2. CAD-AIR-OB-U002 - Захтев за упис ваздухоплова у Регистар или Евиденцију;
 3. CAD-AIR-OB-U003 - Захтев за упис беспилотних летелица у Евиденцију ваздухоплова;
 4. CAD-AIR-OB-U004 - Захтев за брисање података у Регистру или Евиденцији ваздухоплова;
 5. CAD-AIR-OB-U005 - Захтев за промену података у Регистру или Евиденцији ваздухоплова;
 6. CAD-AIR-OB-U006 - Захтев за издавање Извода из Регистра ваздухоплова или Евиденције ваздухоплова;
 7. CAD-AIR-OB-U038 - Захтев за издавање претходне сагласности ради уписа страног физичког или правног лица у власничко-кориснички лист Регистра ваздухоплова.

Пловидбеност

 1. CAD-AIR-OB-U007 - Захтев за проверу пловидбености ваздухоплова (осим ваздухоплова посебне категорије и балона);
 2. CAD-AIR-OB-U008 - Захтев за проверу пловидбености балона;
 3. CAD-AIR-OB-U017 - Обавештење о издавању или продужењу Потврде о провери пловидбености;
 4. CAD-AIR-OB-U018 - Захтев за издавање потврде пловидбености ваздухоплова за извоз;
 5. CAD-AIR-OB-U019 - Захтев за издавање потврде о провери пловидбености ваздухоплова на основу препоруке;
 6. CAD-AIR-OB-U039 - Листа усклађености са Делом 26;
 7. CAD-AIR-OB-U010 - Захтев за издавање потврде о буци;
 8. CAD-AIR-OB-U011 - Захтев за одобрење Програма одржавања ваздухоплова;
 9. CAD-AIR-OB-U040 - Захтев за изузеће;
 10. CAD-AIR-OB-U012 - Захтев за одређивање кода за предајник за одређивање места несреће;
 11. CAD-AIR-OB-U013 - Захтев за одређивање кода за транспондер секундарног надзорног радара;
 12. CAD-AIR-OB-U015 - Захтев за одобрење система техничке књиге ваздухоплова;
 13. CAD-AIR-OB-U016 - Захтев за прихватање летачког приручника;
 14. CAD-AIR-OB-U037 - Захтев за прихватање или одобрење измене или поправке;
 15. CAD-AIR-OB-U041 - Захтев за издавње потврде о типу;
 16. CAD-AIR-OB-U042 - Захтев за признавање потврде о типу; 
 17. CAD-AIR-OB-U043 - Захтев за проверу пловидбености ваздухоплова посебне категорије; 
 18. Образац 21 - Захтев за издавање Дозволе за лет;
 19. Образац 18Б - Одобрење услова лета.

Организације

 1. Образац 2 - Захтев за одобрење организације;
 2. Образац 4 - Захтев за прихватање одговорног руководећег особља;
 3. CAD-AIR-OB-U035 - Захтев за одобрење организације за производњу;
 4. CAD-AIR-OB-U036 - Захтев за одобрење организације за пројектовање.