Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  
Ваздухоплов је континуирано пловидбен ако испуњава захтеве из Потврде о типу, ако је способан да безбедно учествује у ваздушном саобраћају и ако испуњава друге услове које пропише Директорат. Континуирана пловидбеност ваздухоплова доказује се потврдом о пловидбености и потврдом о провери пловидбености. У зависности од намене за које се ваздухоплов користи, континуирану пловидбеност могу одржавати :
 • Ваздухопловни превозилац или организација за одржавање ваздухоплова;
 • Власник или корисник ваздухоплова.

 1. CAD-AIR-OB-U007 - Захтев за проверу пловидбености ваздухоплова (осим балона);
 2. CAD-AIR-OB-U008 - Захтев за проверу пловидбености балона;
 3. CAD-AIR-OB-U017 - Обавештење о издавању или продужењу Потврде о провери пловидбености;
 4. CAD-AIR-OB-U018 - Захтев за издавање потврде пловидбености ваздухоплова за извоз;
 5. CAD-AIR-OB-U019 - Захтев за издавање потврде о провери пловидбености ваздухоплова на основу препоруке;
 6. CAD-AIR-OB-U039 - Листа усклађености са Делом 26;
 7. CAD-AIR-OB-U010 - Захтев за издавање потврде о буци;
 8. CAD-AIR-OB-U011 - Захтев за одобрење Програма одржавања ваздухоплова;
 9. CAD-AIR-OB-U040 - Захтев за изузеће;
 10. CAD-AIR-OB-U012 - Захтев за одређивање кода за предајник за одређивање места несреће;
 11. CAD-AIR-OB-U013 - Захтев за одређивање кода за транспондер секундарног надзорног радара;
 12. CAD-AIR-OB-U015 - Захтев за одобрење система техничке књиге ваздухоплова;
 13. CAD-AIR-OB-U016 - Захтев за прихватање летачког приручника;
 14. CAD-AIR-OB-U037 - Захтев за прихватање или одобрење измене или поправке;
 15. Образац 21 - Захтев за издавање Дозволе за лет;
 16. Образац 18Б - Одобрење услова лета.