Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  

2022

 1. ААМ 1/2022 - Семинар о новој регулативи, стандардима и препорученој пракси из домена Одељења пловидбености;
 2. ААМ 2/2022 - Упутство за израду Програма одржавања ваздухоплова за општу авијацију;
 3. ААМ 3/2022 - Нова издања образаца.

2020

 1. ААМ 1/2020 - Продужење периода важења дозвола особља које одржава ваздухоплове;
 2. ААМ 2/2020 - Продужење периода важења компанијских ауторизација (Certification authorisation), oбука, сертификата и сведочанстава за особље које одржава ваздухоплове;
 3. ААМ 3/2020 - Нова издања образаца;
 4. ААМ 4/2020 - Захтев за дефинисање јединственог имејла и контакт-особе за комуникацију са ДЦВ РС из домена Одељења пловидбености;
 5. ААМ 5/2020 - Продужење периода важења дозвола особља које одржава ваздухоплове;
 6. ААМ 6/2020 - Продужење периода важења компанијских ауторизација (Certification authorisation), обука, сертификата и сведочанстава за особље које одржава ваздухоплове.

2019

 1. ААМ 1/2019 - Праћење и извршавање налога за пловидбеност;
 2. ААМ 2/2019 - Упутство за пријављивање догађаја у којима су откривени делови који нису одобрени или делови који су са непознатим пореклом.