Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Напомена : За исправан преглед образаца у PDF формату , потребно је да ваш рачунар поседује актуелну верзију апликације Adobe Reader
 

Јавни авио-превоз

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-139 - Поступак изузимања оператера од примене техничког захтева;
 2. ДЦВ-ОПС-ОБ-137 - Поступак издавања сертификата ваздухопловног оператера (Основна провера);
 3. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 - Захтев за издавање одобрења за увођење промене у функционални систем;
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-701 - Обавештење о давању ваздухоплова у закуп са посадом;
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-703 - Обавештење о промени за коју није потребно одобрење;
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-704 - Обавештење о закључењу уговора о подели кода;
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-705 - Обавештење о именовању лица за спровођење провере на линији;
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 - Потврда о спроведеној корективној мери;
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-707 - Орјентациони план обуке ваздухопловно овлашћеног особља по програмима из Оперативног приручника део Д;
 10. ДЦВ-ОПС-ОБ-708 - Обавештење о промени именованог лица или лица за управљање безбедносшћу;
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-709 - Изјава о намери;
 12. ДЦВ-ОПС-ОБ-710 - Листа усаглашености авиона са одредбама CAT.IDE.A Правилника о јавном авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14);
 13. ДЦВ-ОПС-ОБ-711 - Захтев за издавање сертификата ваздухопловног оператера (AOC);
 14. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 - Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере;
 15. ДЦВ-ОПС-ОБ-713 - Листа усаглашености процедура и поступака оператера са примењивим захтевима Правилника о јавном авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14);
 16. ДЦВ-ОПС-ОБ-714 - Листа усаглашености хеликоптера са одредбама CAT.IDE.H Правилника о јавом авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14);
 17. ДЦВ-ОПС-ОБ-717 - Опис поступка издавања оперативне дозволе;
 18. ОПС-230 - Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности;
 19. ОПС-231- Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора;
 20. ДЦВ-OПС-800- Захтев за издавање оперативне дозволе;
 21. ДЦВ-ОПС-ОБ-721 - Предлог корективних мера након перидичне промене;
 22. ДЦВ-ОПС-ОБ-722- Захтев за измену сертификата ваздухопловног оператера (АОC);
 23. ОПС-230 - Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности;
 24. ОПС-231 - Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора;
 25. ДЦВ-ОПС-ОБ-724 - Достављање промене у функционалном систему;
 26. ДЦВ-ОПС-ОБ-726 - Критеријум за одређивање ометајућих распореда (само за оператере који обављају редован јавни авио-превоз);
 27. ДЦВ-ОПС-ОБ-727 - Обавештење о отварању оперативне базе.

Посебне делатности у ваздушном саобраћају

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-139 - Поступак изузимања оператера од примене техничког захтева;
 2. ОПС-230 - Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности;
 3. ОПС-231 - Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора;
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 - Захтев за издавање одобрења за увођење промене у функционални систем;
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 - Потврда о спроведеној корективној мери;
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-707 - Орјентациони план обуке ваздухопловно овлашћеног особља по програмима из Оперативног приручника део Д;
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-708 - Обавештење о промени именованог лица или лица за управљање безбедносшћу;
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 - Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере;
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-721 - Предлог корективних мера након перидичне промене;
 10. ДЦВ-ОПС-ОБ-724 - Достављање промене у функционалном систему;
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-727 - Обавештење о отварању оперативне базе;
 12. ДЦВ-ОПС-ОБ-730 - Изјава oператера;
 13. ДЦВ-ОПС-ОБ-733 - Захтев за издавање/измену потврде о испуњавању услова за обављање посебних делатности виског ризика уз накнаду;
 14. ДЦВ-ОПС-ОБ-734 - ИЗЈАВА (Оператери који користе ваздухоплове који нема Потврду о типу коу је издала или признала EASA).

Некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловом

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-139 - Поступак изузимања оператера од примене техничког захтева;
 2. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 - Захтев за издавање одобрења за увођење промене у функционални систем;
 3. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 - Потврда о спроведеној корективној мери;
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 - Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере;
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-716 - Захтев за издавање/измену листе посебних овлашћења оператера који обавља некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловом;
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-721 - Предлог корективних мера након перидичне промене;
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-724 - Достављање промене у функционалном систему;
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-730 - Изјава оператера;
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-734 - ИЗЈАВА (Оператери који користе ваздухоплове који нема Потврду о типу коу је издала или признала EASA).