Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   

Obrasci

  1. DCV-OVDA-OB-001(CC) - Zahtev za izdavanje/zamenu obrasca/duplikata obrasca dozvole(kabinsko osoblje);
  2. DCV-OVDA-OB-50 - zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije;
  3. PEL 100 - Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita;
  4. DCV-PEL-OB-701CC - Prijava za polaganje ispita za sticanje dozvole kabinskog osoblja (izdanje 02);
  5. DCV-PEL-OB-707CC - Zahtev za validaciju/konverziju dozvole kabinskog osoblja.

Centri za obuku

  1. DCV-PEL-OB-N701CC - Zahtev za sticanje potvrde o pavu na obucavanje/utvrđivanje stalne usaglasenosti;
  2. DCV-PEL-OB-N702CC - Zahtev za uvođenje izmene u centru za obuku.

Ispiti

  1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2022. godini;
  2. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2021. godini;
  3. Upustvo za polaganje teorijskih ispita.