Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 

Obrasci

 1. DCV-OVDA-OB-001(S) - Zahtev za izdavanje dozvole/metode poletanja (jedrilica);
 2. DCV-OVDA-OB-002(S) - Zahtev za upis/produženje/obnovu ovlašćenja/dodatnih ovlašćenja (jedrilica);
 3. DCV-OVDA-OB-003(S) - Zahtev za upis/proširenje/produženje/obnovu instruktorskog sertifikata (jedrilica);
 4. DCV-OVDA-OB-004(S) - Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu/proširenje sertifikata ispitivača (jedrilica);
 5. DCV-OVDA-OB-005(S) - Zahtev za izdavanje duplikata dozvole/sertifikata (jedrilica);
 6. DCV-OVDA-OB-006(S) - Zahtev za uklanjanje ograničenja iz dozvole/ovlašćenja (jedrilica);
 7. DCV-OVDA-OB-007(S) - Zahtev za izdavanje autorizacije pilota učenika(jedrilica);
 8. DCV-OVDA-OB-050 - Zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije;
 9. DCV-PEL-OB-401(S) - Prijava za polaganje teorijskog ispita za sticanje dozvole pilota jedrilice;
 10. DCV-PEL-OB-402(S) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole pilota jedrilice;
 11. DCV-PEL-OB-402I(S) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora na jedrilici;
 12. DCV-PEL-OB-404(S) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata ispitivača (jedrilica);
 13. DCV-PEL-OB-406(S) - Zahtev za konverziju nacionalne JAR neusaglašene dozvole pilota jedrilice u PART-FCL dozvolu (jedrilica);
 14. DCV-PEL-OB-407(S) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole pilota jedrilice stečene u inostranstvu izdate u skladu sa ICAO ANNEX 1;
 15. DCV-PEL-OB 100 - Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita.

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB-N401(S) Zahtev za sticanje potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku pilota jedrilica;
 2. DCV-PEL-OB-801;
 3. DCV-PEL-OB-N103 - Izveštaj sa provere;
 4. DCV-PEL-OB-LP-802 - Lista provere operativnog priručnika;
 5. DCV-PEL-OB-LP-803 - Lista provere priručnika o obuci(TM);
 6. DCV-PEL-OB-LP-804 - Lista provere za procenu sistema za praćenje usaglašenosti;
 7. EASA Form 143 issue 1 - Potvrda o pravu na obučavanje.

Ispiti

  Teorijski ispiti :
   
  Praktični ispiti - Obrasci :
  • DCV-PEL-OB-403(S) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole pilota jedrilice;
  • DCV-PEL-OB-403I(S) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora letenja na jedrilici;
  • DCV-PEL-OB-403E(S) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača.