Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Vazduhoplovno - tehničke delatnosti sastoje se od projektovanja, proizvodnje, ispitivanja koja prethode utvrđivanju tipa, održavanja i obezbeđivanja kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova, uređaja i opreme.
 
Vazduhoplovno - tehničke organizacije upisuju se u evidenciju koju vodi Direktorat, koji propisuje i Zahteve (standarde), procedure, postupke i obrasce za sertifikaciju, kontinualni nadzor, kao i sadržinu i način vođenja evidencije.
 
Dozvolu za obavljanje vazduhoplovno - tehničke delatnosti izdaje Direktorat na neodređeno vreme, privrednom društvu, drugom pravnom licu, organu državne uprave ili preduzetniku koji ima prostor za obavljanje delatnosti, sredstva za rad, odgovarajuće osoblje, priručnik za obavljanje delatnosti i ispunjava druge uslove koje propiše Direktorat.uključivši dostignuti nivo bezbednosti.

  1. Obrazac 2 - Zahtev za odobrenje organizacije;
  2. Obrazac 4 - Zahtev za prihvatanje odgovornog rukovodećeg osoblja;
  3. CAD-AIR-OB-U035 - Zahtev za odobrenje organizacije za proizvodnju;
  4. CAD-AIR-OB-U036 - Zahtev za odobrenje organizacije za projektovanje.