Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   
Vazduhoplovno - tehničke delatnosti sastoje se od projektovanja, proizvodnje, ispitivanja koja prethode utvrđivanju tipa, održavanja i obezbeđivanja kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova, uređaja i opreme.
 
Vazduhoplovno - tehničke organizacije upisuju se u evidenciju koju vodi Direktorat, koji propisuje i Zahteve (standarde), procedure, postupke i obrasce za sertifikaciju, kontinualni nadzor, kao i sadržinu i način vođenja evidencije.
 
Dozvolu za obavljanje vazduhoplovno - tehničke delatnosti izdaje Direktorat na neodređeno vreme, privrednom društvu, drugom pravnom licu, organu državne uprave ili preduzetniku koji ima prostor za obavljanje delatnosti, sredstva za rad, odgovarajuće osoblje, priručnik za obavljanje delatnosti i ispunjava druge uslove koje propiše Direktorat.uključivši dostignuti nivo bezbednosti.

  1. Obrazac 2 - Zahtev za odobrenje organizacije;
  2. Obrazac 4 - Zahtev za prihvatanje odgovornog rukovodećeg osoblja;
  3. CAD-AIR-OB-U035 - Zahtev za odobrenje organizacije za proizvodnju;
  4. CAD-AIR-OB-U036 - Zahtev za odobrenje organizacije za projektovanje.