Obaveštenje Direktorata za pilote paraglajdera možete pročitati na sledećem linku  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku  Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara  Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na   internet stranici Ministarstva spolјnih poslova www.mfa.gov.rs  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o. - link   

2022

 1. AAM 1/2022 - Seminar o novoj regulativi, standardima i preporučenoj praksi iz domena Odeljenja plovidbenosti;
 2. AAM 2/2022 - Uputstvo za izradu Programa održavanja vazduhoplova za opštu avijaciju;
 3. AAM 3/2022 - Nova izdanja obrazaca.

2020

 1. AAM 1/2020 - Produženje perioda važenja dozvola osoblja koje održava vazduhoplove;
 2. AAM 2/2020 - Produženje perioda važenja kompanijskih autorizacija (Certification authorisation), obuka, sertifikata i svedočanstava za osoblje koje održava vazduhoplove;
 3. AAM 3/2020 - Nova izdanja obrazaca;
 4. AAM 4/2020 - Zahtev za definisanje jedinstvenog imejla i kontakt-osobe za komunikaciju sa DCV RS iz domena Odeljenja plovidbenosti;
 5. AAM 5/2020 - Produženje perioda važenja dozvola osoblja koje održava vazduhoplove;
 6. AAM 6/2020 - Produženje perioda važenja kompanijskih autorizacija (Certification authorisation), obuka, sertifikata i svedočanstava za osoblje koje održava vazduhoplove.

2019

 1. AAM 1/2019 - Praćenje i izvršavanje naloga za plovidbenost;
 2. AAM 2/2019 - Uputstvo za prijavljivanje događaja u kojima su otkriveni delovi koji nisu odobreni ili delovi koji su sa nepoznatim poreklom.