Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 

2023

 1. AAM 1/2023 - Seminar o novim standardima i preporučenoj praksi iz domena Odeljenja plovidbenosti.
 2. AAM 2/2023 - Način vršenja provere plovidbenosti

2022

 1. AAM 1/2022 - Seminar o novoj regulativi, standardima i preporučenoj praksi iz domena Odeljenja plovidbenosti;
 2. AAM 2/2022 - Uputstvo za izradu Programa održavanja vazduhoplova za opštu avijaciju;
 3. AAM 3/2022 - Nova izdanja obrazaca.

2020

 1. AAM 1/2020 - Produženje perioda važenja dozvola osoblja koje održava vazduhoplove;
 2. AAM 2/2020 - Produženje perioda važenja kompanijskih autorizacija (Certification authorisation), obuka, sertifikata i svedočanstava za osoblje koje održava vazduhoplove;
 3. AAM 3/2020 - Nova izdanja obrazaca;
 4. AAM 4/2020 - Zahtev za definisanje jedinstvenog imejla i kontakt-osobe za komunikaciju sa DCV RS iz domena Odeljenja plovidbenosti;
 5. AAM 5/2020 - Produženje perioda važenja dozvola osoblja koje održava vazduhoplove;
 6. AAM 6/2020 - Produženje perioda važenja kompanijskih autorizacija (Certification authorisation), obuka, sertifikata i svedočanstava za osoblje koje održava vazduhoplove.

2019

 1. AAM 1/2019 - Praćenje i izvršavanje naloga za plovidbenost;
 2. AAM 2/2019 - Uputstvo za prijavljivanje događaja u kojima su otkriveni delovi koji nisu odobreni ili delovi koji su sa nepoznatim poreklom.