Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predlog pravilnika o dozovolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera mogu se dostaviti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije do 12. maja 2023. godine na adresu Skadarska 23, Beograd ili na e-mail adresu:predlozipropisa@cad.gov.rs

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o obavljanju vazdušnog saobraćaja balonima mogu se dostaviti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije do 30. juna 2023. godine na adresu Skadarska 23, Beograd ili na e-mail adresu:predlozipropisa@cad.gov.rs

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o obavljanju vazdušnog saobraćaja jedrilicama mogu se dostaviti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije do 30. juna 2023. godine na adresu Skadarska 23, Beograd ili na e-mail adresu:predlozipropisa@cad.gov.rs