Предлог правилника о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког особља објављен је на страници „Прописи“, у делу „Предлози прописа“. Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлогa правилника могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 5. августа 2019. године на адресу Скадарска 23, Београд или на e-mail адресу: predlozipropisa@cad.gov.rsИмајући у виду безбедносну директиву Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја - ЕАСА, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је донео хитно ваздухопловно обавештење – NOTAM,  којим се забрањује коришћење ваздухоплова типа Boeing модел 737-8 МАX и 737-9 МАX за полетање и слетање на аеродроме у Републици Србији, као и за прелете у ваздушном простору Републике Србије. У регистру ваздухоплова који води Директорат цивилног ваздухопловства Репбулике Србије, нема уписаних ваздухоплова Boeing модел 737-8МАX и 737-9 МАXРедован термин тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 15. јула 2019. године. Сви заинтересовани субјекти треба да поднесу захтеве Директорату најкасније до 08. јула 2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви /Обавештење о редовном термину тестирања у процесу иницијалне и периодичне сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому - јул 2019.Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   

1. Закон о информационој безбедности  („Службени гласник РС“, број 6/2016 и 94/2017)

2. Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период 2017-20, („Службени             гласник РС“, број 53/2017)

3. Уредба о ближем уређењу мера заштите ИКТ система од посебног значаја („Службени гласник РС“, број     94/2016)

4. Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног          значаја, начину провере и  садржају извештаја о провери безбедности ИКТ система од посебног            значаја („Службени гласник РС“, број 94/2016)

5. Уредба о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку       обавештавања о инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја („Службени гласник РС“, број 94/2016)

6. Уредба о утврђивању листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе ИКТ системи од посебног значаја („Службени гласник РС“, број 94/2016)


НАПОМЕНА: За оперативне потребе обавезно утврдити послeдњу, ажурну верзију документа.