Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 12.12.2018 15:17:39

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Вести са сајта

AKТУЕЛНОСТИ
28.08.2018.

ДЦВ на редовној годишњој радионици ЕАССС 2018

Уторак, 28. 08. 2018.

 

 У организацији Eurocontrol у Бриселу је дана 14. 06. 2018. године одржана редовна годишња радионица Европске ваздухопловне координационе групе за кризне ситуације ЕАССС (European Aviation Coordination Crisis Cell).

На радионици су осим организатора из Eurocontrol - сталних члановa ЕАССС, учествовали  и представници Европске комисије, Европске агенције за безбедност у ваздухопловству EASA, Међународног удружења авио превозилаца IATA, представници ICAO програма  CAPSCA  (The Collaborative Arrangement for the Prevention and Management

of Public Health Events in Civil Aviation), као и велики број националних контакт особа за кризне ситуације (State Focal Point - SFP) и/или њихових заменика. 

 

У оквиру Радионице дискутовало се на неколико тема:

-        Ефекат промена у Network Functions Implementing Rule је детаљно анализирао копредседавајући састанка на основу одговора који су дале земље на ЕАССС упитник за посматрани период 2011-16. година.

-        Регистар ризика опасних појава је анализиран тако што су прегледане последње промене истога и опасне појаве које имају висок степен ризика у самом регистру  као што су:  васионско време, сајбер напади, оружани сукоби, нуклеарне катастрофе итд. Регистар ризика треба да служи као основа за формирање националног регистра сваке државе.

-        Преглед новости у раду ЕАСССС кроз  презентација представника Швајцарске и Ирске о раду њихових система за управљање кризним ситуацијама са циљем да се сви SFP упознају са различитим начинима функционисања других система и извуку поуке за своје системе управљање кризним ситуацијама. Такође, под овом тачком је приказан рад новог система контактирања ЕАССС и SFP у случају кризне ситуације преко новоуведеног система узбуњивања MIR3 којим манипулише овлашћени провајдер у име ЕАССС.

-        Вежбе које спроводи ЕАССС - Размотрене су детаљне анализе резултата вежбе NUCLEAR14 које је урадила ЕАССС, као и преглед закључака вежбе EACCC18 ATM Coordination/Cyber са акцентом на мањкавости и потребна побољшања у овој области.

ЕАССС има у плану две вежбе: у новембру 2018. године вежба VOLCEX18 у организацији ICAO и ЕАССС вежба PANDEMIC 19 у фебруару 2019. године. У склопу ових планова приказане су презентације о еболи и пандемији еболе у ДР Конго која је у току. Презентације су извршили експерти ICAO (преко конференцијског позива) и  CAPSCA (присутни на састанку).

-        Медији у кризним ситуацијама - Приказани су резултати успешне радионице ЕАССС која је одржана у априлу у Подгорици (види претходну вест).

Једна од најважнијих информација са радионице је та да је регулаторна база за рад SFP у процесу доношења на европском нивоу. То ће обавезати државе у овом погледу али касније и олакшати рад SFP у одржавању приправности за кризне ситуације, као и у самим кризама.

Следећа редовна годишња EACCC радионица ће се одржати за годину дана.