Обавештење у вези са обављањем безбедносне провере је постављено у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтевиУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД.   
Вести са сајта

AKТУЕЛНОСТИ

01. 11. 2019.

Одржана обука „Управљање кризним ситуацијама у ваздухопловству“

У склопу припрема предстојеће ICAO вежбе VOLCEX19 која ће се одржати 20. 11. 2019. године извршено је упознавање ваздухопловних организација учесника вежбе са новом регулативом Commission Implementing Regulation (EU) 2019/123. Ова регулатива ступа на снагу почетком следеће године и уводи, између осталог, неке нове захтеве које државе треба да испуне у вези са системом управљања кризним ситуацијама.

У ту сврху је Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије организовао одржавање обуке „Управљање кризним ситуацијама у ваздухопловству“.  Обука је одржана у просторијама школског центра Air Serbia на аеродрому Београд како би локација била погоднија за слушаоце. Обуци је присуствовало тридесетак слушалаца из Air Serbia, SMATSA доо и Аеродрома НТ Београд. Предавач је била представник ДЦВ Љиљана Савић, заменик SFP (State Focal Point). 

 Обука је обухватила преглед стања система управљања кризним ситуацијама у Европи и Србији кроз:

  • уводну причу о разлозима нове организације овога система,  
  • преглед досадашње и будуће регулативе из ове области, 
  • увид у досадашње активности које се предузимају на свим нивоима,
  • сагледавање потребе за интеграцијом и координацијом активности на свим нивоима,
  • преглед резултата, идентификованих проблема и планова за будућност.

Презентација са обуке доступна је на линку: „Управљање кризним ситуацијама у ваздухопловству

Значајно интересовање за обуку показало је потребу индустрије за новим информацијама из ове области. Такође, обука је  омогућила да се слушаоци детаљније упознају са улогом  SFP који је, према новој регулативи IR (EU) 2019/123, у току криза, а и ван њих, једна од важних карика у комуникацији како на националном нивоу, тако и  као комуникациона веза свих кризних структура на националном нивоу са одговарајућим телима на европском нивоу. Ту се пре свега мисли на ЕАССС -  European Aviation  Crisis Coordination Cell, чији члан  SFP постаје у време када је проглашена криза у ваздухопловству на европском нивоу. 

 


24.12.2018.

Србија учествовала у вежби VOLCEX18 и

одржала регионалну вежбу SIGMET Coordination


Међународна вежба VOLCEX18


Међународна ICAO вежба VOLCEX18 под вођством ISAVIA и EUROCONTROL/Network Manager (NM) одржана је 28. 11. 2018. године од 08-16 UTC. Вежба је симулирала ерупцију вулкана Öræfajokull на Исланду и утицај облака вулканског пепела на велики део Европе, Северног Атлантика и источног дела Северне Америке.  

Детаљи вежбе су били разрађени у Директиви вежбе и на припремном састанку у септембру ове године у ICAO, Париз, као и на припремној телеконференцији почетком новембра месеца. Велики број земаља је учествовао у овој вежби која се одржава тако што се акције одговарајућих служби (MET, NOF; ACC/FMP, ваздухопловни превозиоци итд.) и лица (SFP - State Focal Point) у земљама учесницама симулирају на дан вежбе са њихових радних места. Поруке (SIGMET, NOTAM идр.) се припремају према сценарију и шаљу у редовну размену са назнаком “ВЕЖБА”, одржавају се редовне оперативне и EACCC телеконференције итд. 

Србија је успешно учествовала на претходним вежбама овога типа 2012. и 2014. године, а узела је учешће и на овогодишњој вежби како би обновила раније стечена искуства и стекла нова. Директорат је преко свога ASFP (Alternate State Focal Point) остварио сарадњу са AirSERBIA (ERT, NOC), SMATSA MET, NOF и ACC/FMP представницима и извршио припрему вежбе. 

Највећи део припрема односио се на организацију међународне регионалне вежбе SIGMET Coordination (више у наставку текста) као дела вежбе VOLCEX18 чији је један од циљева био успостављање и увежбавање ове координације. 

Активним учешћем у вежби VOLCEX18 свих учесника из Србије стечена су нова знања и искуства и уочене неке мањкавости у постојећим упутствима за понашање у ситуацијама појаве облака вулканског пепела у ваздушном простору Србије. Тиме је испуњен главни циљ вежбе да се провере и усагласе све комуникацијски токови (међународни и национални) процедуре и поступци, уоче евентуални пропусти и изврше побољшања како би били што боље прпремљени за могућу стварну опасну ситуацију ове врсте. Регионална вежба SIGMET Coordination


Дана 26. 11. 2018. године одржана је међународна регионална вежба SIGMET Coordination. У вежби су учествовали представници Румуније, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Организатор и домаћин вежбе био је Директорат цивилног ваздухопловства РС. Вежба је одржана у форми телеконференције која је трајала два сата и која је била, у ствари,  припрема за један сегмент вежбе ICAO VOLCEX18.

У циљу повећања безбедности ваздушног саобраћаја у оквиру ICAO-а се у последње време инсистира на интензивнијој сарадњи пружалаца ваздухопловних метеоролошких услуга који деле заједничке границе FIR-ова за које су одговорни. Ова сарадња се пре свега односи на хармоничну  израду SIGMET порука. У ту сврху се организују радионице и радне групе па је тако тема SIGMET Coordination уврштена и у ICAO VOLCEX18 вежбу. 

На иницијативу и на основу сценарија који је разрадила Љ. Савић, МЕТ инспектор и ASFP, извршене су опсежне припреме, свим учесницима је достављен детаљан материјал, одржавана је интензивна комуникација са четири околне земље и организована и успешно изведена телеконференција. На њој су први пут свих 5 земаља учесница пробале да активно симулирају процес координације израде SIGMET порука које се односе на опасне метеоролошке и друге феномене (као што је вулкански пепео) на рути. Сви учесници конференције су искористили ову јединствену прилику да веома активно учествују и тиме тестирају овај процес. Процес у оперативи треба да буде билатералан и остварује се телефоном. 

Ова телеконференција је омогућила да се он симулира баш на такав начин па је извршена симулација координације Србија-Румунија, Србија-БиХ, БиХ-Хрватска и Србија-Хрватска, како је симулирана ситуација појаве вулканског пепела у VOLCEX18 вежби налагала.  Велика предност вежбе је била та што су сви остали учесници директно пратили ток свих симулација. Дискусије које су уследиле су помогле у идентификацији проблема и услова који отежавају или ометају овакав процес.

Резултат конференције, односно симулираних координација је то да су се учесници спремили за учествовање у ICAO VOLCEX18 вежби у сегменту SIGMET Coordination и да су усагласили своје продукте који су онда били саставни део вежбе. Још значајније је то да су први пут имали прилике уживо да испробају овакав начин рада на активној координацији и прилику да стекну веома значајно почетно искуство у овом процесу. Састављен је нацрт листе уочених проблема и научених лекција што ће бити једна од основа за даљи рад  на међународном и посебно регионлном нивоу.

Комуникација међу учесницима је настављена на ICAO састанку на исту тему у Риму 4 - 6. 12. 2018.  године где су приказани резултати наше вежбе. Резултати ове вежбе биће приказани и на дебрифингу VOLCEX18 вежбе у јануару следеће године у Напуљу.

 

Сви учесници су изразили велико задовољство због учешћа у вежби SIGMET Coordination и од стране ДЦВ пружене прилике за сарадњу, као и на труду који је учињен са наше стране да се то оствари.