Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.02.2018 21:13:26

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
Вести са сајта

 АКТУЕЛНОСТИ

11. 07. 2017.

Презентација ДЦВ на редовној годишњој радионици ЕАССС

 

 

У организацији Eurocontrol-а у Бриселу је дана 14. 06. 2017. године одржана редовна годишња радионица Европске ваздухопловне координационе ћелије за кризне ситуације ЕАССС (European Aviation Coordination Crisis Cell).

 

На радионици су осим организатора из Eurocontrol - сталних члановa ЕАССС, учествовали  и представници Европске комисије, Европске агенције за безбедност у ваздухопловству EASA, Међународног удружења авио превозилаца IATA, представници агенције ENISA - The European Union Agency for Network and Information Security, као велики број националних контакт особа за кризне ситуације (State Focal Point - SFP) и/или њихових заменика.

 

У оквиру Радионице извршен  је преглед послова EACCC на:

-       ажурирању Регистра ризика опасних појава (до сада анализирано 18 појава),

-       ажурирању докумената Network Manager (NM) Implementing Rule и  SFP Role,

-       анализирању опасности од Cуber напада,

-       спровођењу вежбе POWER17 и изради извештаја са вежбе,

-       припреми вежбе CУBER18, итд.

 

Под другом тачком дневног реда, EACCC update/Developments at State/local level презентиран је статус рада на пословима управљања кризним ситуацијам у ваздухопловству у различитим државама. Ове године презентације су одржали представници Данске и Србије.

 

На позив представника EACCC, Љиљана Савић, МЕТ инспектор из ДЦВ у својству заменика SFP, презентовала је ACM - Aviation Crisis Management System у Републици Србији који је развијен у Директорату цивилног ваздухопловста РС. Презентација је била припремљена за EACCC регионалну радионицу одржану у новембру 2016. године у Београду. Презентација је тада наишла на одличан пријем код полазника радионице па је ДЦВ добио позив да у Бриселу прикаже тренутно стање послова у вези са ACM у Србији.

 

Презентација је и у Бриселу наишла на изузетно добар пријем од организатора и учесника радионице и оцењена је као одличан приказ система у Србији, а сам систем је оцењен као веома напредан у односу на већину земаља  у региону, па и шире у Европи.

 

Током даљег рада радионице копредседавајући (NM Director и представник EC DG-MOVE), као и многи учесници у својим дискусијама освртали су се на презентацију ДЦВ у разним контекстима у вези са појединим тачкама дневног реда. Постављана су и детаљнија питања у вези са стањем послова на ACM у Србији на која је представник ДЦВ дао адекватне одговоре.