Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 22.05.2018 17:48:33

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
Поруке - примери
  1. NEM/SIGMET/NOTAM