Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова https://www.mfa.gov.rs/ Семинар о безбедности у ваздухопловству презентован је на нашој интернет страници у секцији вести   Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк   Смернице о очувању менталног здравља ваздухопловног особља које је донео Директорат цивилног ваздухопловства РС, можете прочитати у делу Обавештења 
http://www.srbatom.gov.rs  - Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност (SRPNA)
http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/spisak-ovlascenih-pravnih-lica.htm - SRPNA - Списак oвлашћених правних лица
http://www.zdravlje.gov.rs/ - Министарство здравља Републике Србије
http://www.hidmet.gov.rs/  - RHMZ – Републички хидрометеоролошки завод
http://www.smatsa.rs  - Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA doo Београд
http://www.vinca.edu.rs/ - Института за нуклеарне науке “Винча” - Центар за перманентно образовање
http://www.paris.icao.int - ICAO EUR/NAT Office website
http://www.eurocontrol.int - Eurocontrol
http://www.eurocontrol.int/network-operations  - CFMU web page
https://www.public.cfmu.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html - NOP – Network Operational Portal
http://www.eurocontrol.int/articles/european-aviation-crisis-coordination-cell-eaccc - EACCC – European Aviation Crisis Coordination Cell
http://ec.europa.eu/echo - ECHO - European Commission/Humanitarian Aid & Civil Protection
https://easa.europa.eu  - European Aviation Safety Agency
https://www.iaea.org/ - IAEA - International Atomic Energy Agency
http://www-news.iaea.org   - NEWS (Nuclear Events Web Site) web site
http://eurdep.jrc.ec.europa.eu    -  EURDEP  (European Radiological Data Exchange Platform)
http://www.metoffice.gov.uk – UK Met Office
Ваздухопловне власти околних држава:
http://www.caa.me  – Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе
http://www.bhdca.gov.ba  – Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ
http://www.crocontrol.hr  -  Croatia Control - Hrvatska kontrola zračne plovidbe
http://www.hungarocontrol.hu  – Hungarian Air Navigation Services
https://www.romatsa.ro  - Romanian Air Traffic Services Administration
https://www2.bulatsa.com - Bulgarian Air Traffic Services Authority
http://macvacc.org  - Macedonia Air Traffic Control