Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 17. марта 2020. године издао је Безбедносну наредбу 01/2020, која се односи на домаће и стране оператере који обављају међународни ванредни авио-превоз, домаће и стране оператере који обављају некомерцијално летење у међународном авио-превозу, у циљу спречавања, ширења и сузбијања вируса COVID-19 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 12. марта 2020. године издао је Оперативно обавештење у циљу заштите, које налаже свим оператерима који обављају јавни авио-превоз, да обезбеде довољну количину средстава за дезинфекцију, а све у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Директорат је објавио редовне термине сертификације за особље прегледа обезбеђивања, руководиоце за обезбеђивање у ваздухопловству и инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству, детаљније у делу Обезбеђивање/Сертификација  10. јануара 2020. године у "Службеном гласнику РС" објављени су Правилник о беспилотним ваздухопловима, Правилник о изменама и допуни Правилника о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству и Правилник о забрани или ограничењу летења авио-превозилаца из трећих држава. Наведени прописи ступају на снагу 18. јануара, изузев Правилника о беспилотним ваздухопловима, који ступа на снагу 15. фебруара.   
Тренутно у свету има око 440 активних нуклеарних електрана. Од тог броја у ширем региону Балкана ради њих 11 са укупно 26 нуклеарних реактора.
 
Ова комплексна постројења су једна од најбезбеднијих на свету. Иако је веома мала, потенцијална опасност од нуклеарних или радиолошких акцидената/радиолошких ванредних ситуација ипак постоји и последице могу бити катастрофалне. Поред свих система заштите, могуће су људске и техничке грешке, а постоји осетљивост ових система и на природне катастрофе као што су поплаве, земљотреси, пожари, екстремни временски услови итд. Катастрофа у Фукушими 2011. године је само последњи озбиљан пример ове врсте.  
 
Утицај ових катастрофа на ваздухоплове, односно ваздухопловне операције, је глобалан и може се десити како у ваздушном простору Републике Србије тако и у ваздушним просторима других земаља у којима се нађу наши ваздухоплови.
 
Чине се интензивни покушаји међународне ваздухопловне заједнице да се, у сарадњи са стручним и специјализованим организацијама из ове области, утврде смернице за понашање ваздухопловних и других субјеката у оваквим ситуацијама. Ипак, ове смернице за још нису конкретизоване. Такође, закључено је да ваздухопловном особљу (разних ваздухопловних организација) које учествује у доношењу одлука у евентуалним кризним ситуацијама ове врсте недостају елементарна знања из ове области.  
 
Стога наше упутство и брошура имају за циљ подизање свести о потреби припреме ваздухопловства за овакву кризну ситуацију и унапређење знања из ове области дајући оквирне смернице и основне информације за поступање ваздухопловних и других субјеката у Републици Србији у опасној ситуацији која је повезана са присуством радиоактивних честица у ваздушном простору:
 
(ДЦВ-ДИР-УП-903АСМ, V1.0 од 17. 02. 2016. године)
 
(ДЦВ, Брошура, јули 2015. године)