Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.11.2018 22:29:59

Усвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   
Опширније информације о вулканском пепелу и његовом утицају на летење могу се наћи у разним стручним документима, а посебно у:
 
1. ICAO  EUR Doc. 019/NAT Doc. 006, Part II - ICAO Volcanic Ash Contingency Plan – EUR & NAT Regions
2. ICAO Doc. 9691 - Manual on Volcanic Ash, Radioactive material and Toxic Chemical Clouds*)
3. ICAO Doc. 9766 - Handbook on the International Airways Volcano< Watch (IAVW)
4. ICAO Doc. No 9974 - Flight Safety and Volcanic Ash
5. ICAO Doc. No 4444 - ATM/501 - Procedures for Air Navigation Services (PANS)–ATM
6. ICAO Doc. No 9859 - Safety Management Manual
7. ICAO Annex 3 - Metеorological Service for International Air Navigation
8. ICAO Annex 11 - Air Traffic Services
9. ICAO Annex 15 - Aeronautical Information Services
10. ICAO Annex 19 - Safety Management
11. CAA Iceland – Guidance for Operations in Contaminated Volcanic Ash Areas
12. UK CAA – Guidance Regarding Flight Operations in the Vicinity of Volcanic Ash
13. EASA SIB No: 2010-17R7 - Flight in Аirspace with Contamination of Volcanic Ash
 
*) Листa регистрованих вулкана (извод из ICAO Doc. 9691, Appendix F)
 

НАПОМЕНА: За оперативне потребе обавезно утврдити послeдњу, ажурну верзију документа.