Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 23.09.2017 16:43:44

Уредба о привремено резервисаним и привремено издвојеним деловима ваздушног простора („Службени гласник РС“, бр. 57/17) почиње да се примењује од AIRAC датума, односно од 14. септембра 2017. године    Сертификација одговорних руководилаца за примену мера обезбеђивања у ваздухопловству, обавиће се у Директорату 29. септембра 2017.године, са почетком у 09 часова.  

Опширније информације о вулканском пепелу и његовом утицају на летење могу се наћи у разним стручним документима, а посебно у:
 
1. ICAO  EUR Doc. 019/NAT Doc. 006, Part II - ICAO Volcanic Ash Contingency Plan – EUR & NAT Regions
2. ICAO Doc. 9691 - Manual on Volcanic Ash, Radioactive material and Toxic Chemical Clouds*)
3. ICAO Doc. 9766 - Handbook on the International Airways Volcano< Watch (IAVW)
4. ICAO Doc. No 9974 - Flight Safety and Volcanic Ash
5. ICAO Doc. No 4444 - ATM/501 - Procedures for Air Navigation Services (PANS)–ATM
6. ICAO Doc. No 9859 - Safety Management Manual
7. ICAO Annex 3 - Metеorological Service for International Air Navigation
8. ICAO Annex 11 - Air Traffic Services
9. ICAO Annex 15 - Aeronautical Information Services
10. ICAO Annex 19 - Safety Management
11. CAA Iceland – Guidance for Operations in Contaminated Volcanic Ash Areas
12. UK CAA – Guidance Regarding Flight Operations in the Vicinity of Volcanic Ash
13. EASA SIB No: 2010-17R7 - Flight in Аirspace with Contamination of Volcanic Ash
 
*) Листa регистрованих вулкана (извод из ICAO Doc. 9691, Appendix F)
 

НАПОМЕНА: За оперативне потребе обавезно утврдити послeдњу, ажурну верзију документа.