Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.01.2018 00:51:29

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
  1. Предлог правилника о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома
  2. Предлог правилника о информацијама које се достављају пре успостављања и измене функционалног блока ваздушног простора

Примедбе, предлози и сугестије на текст предлога правилника о информацијама које се достављају пре успостављања и измене функционалног блока ваздушног простора могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 5. децембра 2017. године на адресу Скадарска 23, Београд или на email адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs