Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.04.2018 01:24:29

Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci 
  1. Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о летачком особљу

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника о изменама и допунама Правилника о летачком особљу, могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 16. марта 2018. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на email адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs