Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 27.03.2017 14:37:49

Обука за будуће испитиваче биће одржана 18. и 19.04.2017. године, у Директорату. Пријављивање до 01.04.2017. године. Детаљније информације у ВАЗДУХОПЛОВНОМ ОСОБЉУ. 

1. Predlog pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma

2. Предлога правилника о потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку.

Примедбе, предлози и сугестије могу се доставити Директорату до 15. марта 2017. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на e-mail адресу:  predlozipropisa@cad.gov.rs.