Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 28.02.2017 06:26:30

Радионица о одредбама прописа које се односе на увођење UPSEТ PREVENTION AND RECOVERY обуке, биће одржана 28. фебруара од 10 часова, у просторијама ДЦВ. 

 1. Predlog pravilnika o uslovima i postupku za izdavanje sertifikata aerodroma

Primedbe, sugestije I komentare moguće je dostaviti  i na e-mail adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs.
Rok za dostavljanje primedbi, sugestija I komentara je 20. decembar 2016. godine.