Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 29.06.2017 10:51:00

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПЕРАТЕРИМА - од 01. јуна почиње примена новог ОБРАСЦА ЗА ПРИЈАВУ ДОГАЂАЈА 
 
Примедбе, предлози и сугестије могу се доставити Директорату до 16. јуна 2017. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на email adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs