Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 21.01.2019 16:25:31

Редовни термин тестирања у процесу сертификације особља које обавља преглед обезбеђивања на аеродрому почиње од 9. јануара 2019. године. Сви заинтересовани субјекти требају да поднесу захтеве Директорату најкасније до 4. јануара2019. године. Детаљније у делу Обезбеђивање / Обавештења и захтеви / Обавештење термину за тестирање у процесу сертификације особља које обавља прелгед обезбеђивања на аеродромуУсвојене измене и допуне Закона о ваздушном саобраћају, више о томе можете видети на http://cad.gov.rs/strana/16551Скраћен поступак прибављања сагласности за упис ваздухоплова чији је власник или корисник страно физичко или правно лице. Детаљно о томе на www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  Објављено Упутсво за имплементацију Уребе(ЕУ) 2016/539 (PBN). Више о томе на www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Од 01. jula 2018. године Републичка административна такса износи 840,00 РСД   

Предлог правилника о разврставању ваздухоплова, знацима државне припадности, ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника о разврставању ваздухоплова, знацима државне припадности, ознакама регистрације и обавезним натписима ваздухоплова  могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 14. јануара 2019. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на имејл адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs

Предлог правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога правилника о обезбеђивању континуиране пловидбености ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању ваздухопловно-техничких организација и особља које се баве овим пословима  могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 14. јануара 2019. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на имејл адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs

Предлог Правилника о издавању одобрења страном авио-превозиоцу за обављање међународног јавног авио превоза са Републиком Србијом

Примедбе, предлози и сугестије на текст Предлога Правилника о издавању одобрења страном авио-превозиоцу за обављање међународног јавног авио превоза са Републиком Србијом могу се доставити Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије до 28. децембра 2018. године, на адресу Скадарска 23, Београд или на имејл адресу: predlozipropisa@cad.gov.rs