Direktorat je doneo odluke o produženju roka važenja ovlašćenja upisanih u sertifikat osoblja obezbeđivanja i produženju roka važenja odgovornih rukovodilaca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu. Više informacija u delu sajta Obezbeđivanje/Obaveštenja i zahteviVlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
Trenutno u svetu ima oko 440 aktivnih nuklearnih elektrana. Od tog broja u širem regionu Balkana radi njih 11 sa ukupno 26 nuklearnih reaktora.
 
Ova kompleksna postrojenja su jedna od najbezbednijih na svetu. Iako je veoma mala, potencijalna opasnost od nuklearnih ili radioloških akcidenata/radioloških vanrednih situacija ipak postoji i posledice mogu biti katastrofalne. Pored svih sistema zaštite, moguće su ljudske i tehničke greške, a postoji osetljivost ovih sistema i na prirodne katastrofe kao što su poplave, zemljotresi, požari, ekstremni vremenski uslovi itd. Katastrofa u Fukušimi 2011. godine je samo poslednji ozbiljan primer ove vrste.  
 
Uticaj ovih katastrofa na vazduhoplove, odnosno vazduhoplovne operacije, je globalan i može se desiti kako u vazdušnom prostoru Republike Srbije tako i u vazdušnim prostorima drugih zemalja u kojima se nađu naši vazduhoplovi.
 
Čine se intenzivni pokušaji međunarodne vazduhoplovne zajednice da se, u saradnji sa stručnim i specijalizovanim organizacijama iz ove oblasti, utvrde smernice za ponašanje vazduhoplovnih i drugih subjekata u ovakvim situacijama. Ipak, ove smernice za još nisu konkretizovane. Takođe, zaključeno je da vazduhoplovnom osoblju (raznih vazduhoplovnih organizacija) koje učestvuje u donošenju odluka u eventualnim kriznim situacijama ove vrste nedostaju elementarna znanja iz ove oblasti.  
 
Stoga naše uputstvo i brošura imaju za cilj podizanje svesti o potrebi pripreme vazduhoplovstva za ovakvu kriznu situaciju i unapređenje znanja iz ove oblasti dajući okvirne smernice i osnovne informacije za postupanje vazduhoplovnih i drugih subjekata u Republici Srbiji u opasnoj situaciji koja je povezana sa prisustvom radioaktivnih čestica u vazdušnom prostoru:
 
(DCV-DIR-UP-903ASM, V1.0 od 17. 02. 2016. godine)
 
(DCV, Brošura, juli 2015. godine)