Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 
PART-FCL

Obrasci

 1. DCV-OVDA-OB-005 PART-FCL - Zahtev za prihvatanje PART-FCL dozvole/ovlašćenja (avion);
 2. DCV-OVDA-OB-001 - Zahtev za izdavanje dozvole/ovlašćenja za instrumentalno letenje/ ovlašćenja za letenje na tipu/klasi (avion);
 3. DCV-OVDA-OB-002 - Zahtev za izdavanje/proširenje instruktorskog sertifikata (avion);
 4. DCV-OVDA-OB-003 Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu dodatnih ovlašćenja/autorizacije (avion);
 5. DCV-OVDA-OB-004 - Zahtev za izdavanje/proširenje sertifikata ispitivača (avion);
 6. DCV-OVDA-OB-005 - Zahtev za prihvatanje dozvole/ovlašćenja (avion);
 7. DCV-OVDA-OB-006 - Zahtev za izdavanje duplikata dozvole/sertifikata/autorizacije (avion/helikopter);
 8. DCV-OVDA-OB-007 - Zahtev za izdavanje potvrde o važenju dozvole/ovlašćenja (letačko osoblje);
 9. PEL-103 ARB&AS Izveštaj sa praktičnog ispita za posebne poslove (Akrobatsko letenje i Avio-tretiranje);
 10. DCV-OVDA-OB-008 - Zahtev za izdavanje potvrde o neprouzrokovanju udesa nezgoda (letačko osoblje);
 11. DCV-OVDA-OB-009 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata ispitivača (avion);
 12. DCV-OVDA-OB-010 - Zahtev za uklanjanje ograničenja sa sertifikata instruktora letenja na tipu (avion);
 13. DCV-OVDA-OB-011 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za letenje na klasi jednomotornih aviona;
 14. DCV-OVDA-OB-012 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za letenje na tipu klasi višemotornih aviona;
 15. DCV-OVDA-OB-013 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za instrumentalno letenje (avion);
 16. DCV-OVDA-OB-014 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja i instruktora instrumentalnog letenja (avion);
 17. DCV-OVDA-OB-015 - Zahtev za uklanjanje ograničenja sa sertifikata instruktora letenja (avion);
 18. DCV-OVDA-OB-016 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na tipu (avion);
 19. DCV-OVDA-OB-017 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na klasi (avion);
 20. DCV-OVDA-OB-018 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na uređaju za simulirano letenje (avion);
 21. DCV-OVDA-OB-019 - zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora za ovlašćenje za probne letove (avion)
 22. DCV-OVDA-OB-050 - zahtev za zamenu obrasca dozvole/sertifikata/autorizacije 
 23. DCV-OVDA-OB-101(A) - Prijava za polaganje teorijskog ispita za pilote aviona;
 24. DCV-PEL-OB-102LAPL(A)&PPL(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za LAPL(A) i PPL(A);
 25. DCV-PEL-OB-102 CPL(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(A);
 26. DCV-PEL-OB-102ATPL(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole transportnog pilota aviona (ATPL(A));
 27. DCV-PEL-OB-102 EIR&IR(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja IR i EIR;
 28. DCV-PEL-OB-102MR(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje MR;
 29. DCV-PEL-OB-102(SPA&MPA) - Prijava  za sticanje ovlašćenja za letenje na tipu/klasi aviona;
 30. DCV-PEL-OB-102I(A) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora na avionu;
 31. DCV-PEL-OB-104(A) - Prijava za procenu osposobljenosti  za sticanje sertifikata  ispitivača;
 32. DCV-PEL-OB-105(A) - Zahtev za validaciju letačke dozvole ili ovlašćenja (avion);
 33. DCV-PEL-OB-106(A) - Zahtev za konverziju nacionalne JAR neusaglašene dozvole u  PART-FCL dozvolu (avion);
 34. DCV-PEL-OB-106 - Zahtev za konverziju nacionalnih JAR neusaglasenih ovlašćenja,sertifikata i osposobljenja u PART FCL dozvolu;
 35. DCV-PEL-OB-107(A) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole letačkog osoblja stečene u inostranstvu  izdate u skladu sa ICAO ANNEX 1  (avioni);
 36. DCV-PEL-OB 100 Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita;
 37. DCV-PEL-OB-108 - Zahtev za proveru uslova za validaciju PART-FCL dozvole.

Pravilnici, Uputstva, Instrukcije i Operativna obaveštenja

 1. Pravilnik o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 60/19);
 2. Prihvatljivi načini usaglašavanja;
 3. Instrukcije za konverziju nacionalnih JAR neusaglašenih ovlašćenja,sertifikata i osposobljenja;
 4. Uputstvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 u R. Srbiji;
 5. Izjava o osposobljenosti za letenje u skadu sa navigacionim postupcima zasnovanim na mogućnostima vazduhoplova (PBN);
 6. OAM-01-2017 - Validacija Part - FCL dozvola;
 7. OAM-02-2017 - CAMO - A TO;
 8. OAM-01-2018 - Seminar za ispitivace;
 9. OAM-02-2018 - Potvrda o obnovi ovlašćenja;
 10. OAM-03-2018 - Najava kursa-Ovlašćeni cenlri za obuku pilota, kabinskog osoblja, padobranaca i vazduhoplovnih dispečera;
 11. OAM-04-2018 - Bezbedno koriscenje vazdusnogprostora;
 12. OAM-05-2018 - Upravljanje promenama u centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja;
 13. OAM-06-2018 - Promene u vezi organizacije i sprovođenja obuka PBN postupaka.

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB-N101 - Zahtev za sticanje i izmenu Potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku;
 2. DCV-PEL-OB-N103 - Izveštaj sa provere;
 3. DCV-PEL-OB-N105 - Zahtev za prelazak u drugi centar za obuku;
 4. DCV-PEL-OB-LP-802 - Lista provere operativnog priručnika;
 5. DCV-PEL-OB-LP-803 - Lista provere priručnika o obuci(TM);
 6. DCV-PEL-OB-LP-804 - Lista provere za procenu sistema za praćenje usaglašenosti;
 7. Obrazac EASA Form 143  issue 1 Potvrda o pravu na obučavanje;
 8. DCV-PEL-OB-801 - Zahtev za uvođenje promena u centrima za obuku (ATO).

Ispiti

 

Teorijski ispiti

 1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2021. godini;
 2. Upustvo za polaganje teorijskih ispita;
 3. Vazduhoplovni propisi;
 4. Opšte poznavanje vazduhoplova;
 5. Performanse i planiranje leta;
 6. LJudske mogućnosti;
 7. Meteorologija;
 8. Navigacija;
 9. Operativne procedure;
 10. Teorija letenja;
 11. Komunikacije.

Praktični ispiti - Obrasci

 1. DCV – PEL - OB – 103 (MPA&SP – HP complex);
 2. DCV-PEL-OB-103(SPA&SP-HPA non-complex) - Izveštaj sa provere prakticne obučenosti, praktičnog ispita i provere stručnosti na avionu;
 3. DCV-PEL-OB-103CPL(A) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(A);
 4. DCV – PEL - OB – 103IR(A);
 5. DCV-PEL-OB-103PPL(A) – Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole PPL(A);
 6. DCV-PEL-OB-103LAPL(A) – Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole LAPL(A);
 7. DCV-PEL-OB-103EIR(A) - Izveštaj sa praktičnog ispita za EIR(A);
 8. DCV-PEL-OB-103MR(A) - Izveštaj sa praktičnog ispita za MR(A);
 9. DCV-PEL-OB-103I(A) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje instruktorskih sertifikata na avionu;
 10. DCV-PEL-OB-103E(A) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača;
 11. Izveštaj sa procene znanja engleskog jezika.

 

Sprovođenje ispita iz engleskog jezika

 1. Lista centara za sprovođenje ispita iz engleskog jezika;
 2. DCV-PEL-OB-3 Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu dodatnih ovlašćenja/autorizacije (avion).