PART-FCL

Obrasci

 1. DCV-PEL-OB-1 - Zahtev za izdavanje dozvole/ovlašćenja za instrumentalno letenje/ ovlašćenja za letenje na tipu/klasi (avion)
 2. DCV-PEL-OB-2 - Zahtev za izdavanje/proširenje instruktorskog sertifikata (avion)
 3. DCV-PEL-OB-3 Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu dodatnih ovlašćenja/autorizacije (avion)
 4. DCV-PEL-OB-4 - Zahtev za izdavanje/proširenje sertifikata ispitivača (avion)
 5. DCV-PEL-OB-5 - Zahtev za transfer dozvole/ovlašćenja (avion)
 6. DCV-PEL-OB-6 - Zahtev za izdavanje duplikata dozvole letačkog osoblja
 7. DCV-PEL-OB-7 - Zahtev za izdavanje potvrde o važenju dozvole ovlašćenja (letačko osoblje)
 8. PEL-103 ARB&AS Izveštaj sa praktičnog ispita za posebne poslove (Akrobatsko letenje i Avio-tretiranje)
 9. DCV-PEL-OB-8 - Zahtev za izdavanje potvrde o neprouzrokovanju udesa nezgoda (letačko osoblje)
 10. DCV-PEL-OB-9 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata ispitivača (avion)
 11. DCV-PEL-OB-10 - Zahtev za uklanjanje ograničenja sa sertifikata instruktora letenja na tipu (avion) u skladu sa FCL. 935.TRI
 12. DCV-PEL-OB-11 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za letenje na klasi jednomotornih aviona
 13. DCV-PEL-OB-12 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za letenje na tipu klasi višemotornih aviona
 14. DCV-PEL-OB-13 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za instrumentalno letenje (avion)
 15. DCV-PEL-OB-14 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja i instruktora instrumentalnog letenja (avion)
 16. DCV-PEL-OB-15 - Zahtev za uklanjanje ograničenja sa sertifikata instruktora letenja (avion) u skladu sa FCL. 910.FI (c)
 17. DCV-PEL-OB-16 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na tipu (avion)
 18. DCV-PEL-OB-17 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na klasi (avion)
 19. DCV-PEL-OB-18 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na uređaju za simulirano letenje (avion)
 20. DCV-PEL-OB-101(A) - Prijava za polaganje teorijskog ispita za pilote aviona
 21. DCV-PEL-OB-102LAPL(A)&PPL(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za LAPL(A) i PPL(A)
 22. DCV-PEL-OB-102 CPL(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(A)
 23. DCV-PEL-OB-102ATPL(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole ATPL(A)
 24. DCV-PEL-OB-102 EIR&IR(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja IR i EIR
 25. DCV-PEL-OB-102MR(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje MR
 26. DCV-PEL-OB-102(SPA&MPA) - Prijava  za sticanje ovlašćenja za letenje na tipu/klasi aviona
 27. DCV-PEL-OB-102I(A) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora na avionu
 28. DCV-PEL-OB-104(A) - Prijava za procenu osposobljenosti  za sticanje sertifikata  ispitivača
 29. DCV-PEL-OB-105(A) - Zahtev za validaciju letačke dozvole ili ovlašćenja (avion)
 30. DCV-PEL-OB-106(A) - Zahtev za konverziju nacionalne JAR neusaglašene dozvole u  PART-FCL dozvolu (avion)
 31. DCV-PEL-OB-106 - Zahtev za konverziju nacionalnih JAR neusaglasenih ovlašćenja,sertifikata i osposobljenja u PART FCL dozvolu
 32. DCV-PEL-OB-107(A) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole letačkog osoblja stečene u inostranstvu  izdate u skladu sa ICAO ANNEX 1  (avioni)
 33. PEL 100 Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita
 34. DCV-PEL-OB-108 - Zahtev za proveru uslova za validaciju PART-FCL dozvole

Pravilnici

 1. Pravilnik o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS“, br. 33/13 i 61/15 ) kojim se preuzimaju Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011, 290/2012, 70/2014, 245/2014 i 445/2015
 2. Pravilnik o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS“, br. 33/13) kojim se preuzimaju Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 i br. 290/2012.
 3. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-FCL
 4. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-FCL- Izmena 1
 5. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA
 6. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA Izmena 1
 7. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA Izmena 2
 8. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA Izmena 3
 9. Instrukcije za konverziju nacionalnih JAR neusaglašenih ovlašćenja,sertifikata i osposobljenja
 10. Uputstvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 u R. Srbiji
 11. Izjava o osposobljenosti za letenje u skadu sa navigacionim postupcima zasnovanim na mogućnostima vazduhoplova (PBN)

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB-N101 - Zahtev za sticanje i izmenu Potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku
 2. DCV-PEL-OB-N103 - Izveštaj sa provere
 3. DCV-PEL-OB-N105 - Zahtev za prelazak u drugi centar za obuku
 4. DCV-PEL-OB-LP-802 - Lista provere operativnog priručnika
 5. DCV-PEL-OB-LP-803 - Lista provere priručnika o obuci(TM)
 6. DCV-PEL-OB-LP-804 - Lista provere za procenu sistema za praćenje usaglašenosti
 7. Obrazac EASA Form 143  issue 1 Potvrda o pravu na obučavanje
 8. Lista ovlašćenih centara za obuku

Ispiti

  Teorijski ispiti

  1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2018. godini 
  2. Vazduhoplovni propisi
  3. Opšte poznavanje vazduhoplova
  4. Performanse i planiranje leta
  5. LJudske mogućnosti
  6. Meteorologija
  7. Navigacija
  8. Operativne procedure
  9. Teorija letenja
  10. Komunikacije

  Praktični ispiti - Obrasci

  1. DCV – PEL - OB – 103 (MPA&SP – HP complex)
  2. DCV-PEL-OB-103(SPA&SP-HPA non-complex) - Izveštaj sa provere prakticne obučenosti, praktičnog ispita i provere stručnosti na avionu
  3. DCV-PEL-OB-103CPL(A) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(A)
  4. DCV – PEL - OB – 103IR(A)
  5. DCV-PEL-OB-103PPL(A) – Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole PPL(A)
  6. DCV-PEL-OB-103LAPL(A) – Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole LAPL(A)
  7. DCV-PEL-OB-103EIR(A) - Izveštaj sa praktičnog ispita za EIR(A)
  8. DCV-PEL-OB-103MR(A) - Izveštaj sa praktičnog ispita za MR(A)
  9. DCV-PEL-OB-103I(A) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje instruktorskih sertifikata na avionu
  10. DCV-PEL-OB-103E(A) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača

  Sprovođenje ispita iz engleskog jezika

  1. Lista centara za sprovođenje ispita iz engleskog jezika
  2. DCV-PEL-OB-3 Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu dodatnih ovlašćenja/autorizacije (avion)

  Ispitivači

  1. Direktiva o kategorijama, proceduri odlučivanja prilikom izdavanja, proširenja, produženju važnosti, obnovi i oduzimanju autorizacije ispitivača (avion/helikopter)
  2. Priručnik za ispitivače u letu
  3. Lista ovlašćenih ispitivača
  4. Lista stranih ispitivača
  5. Lista ovlašćenih ispitivača za procenu PBN prava