Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
PART-FCL

Obrasci

 1. DCV-PEL-OB-5 - Zahtev za transfer dozvole PART-FCL (avioni)
 2. DCV-PEL-OB-1 - Zahtev za izdavanje dozvole/ovlašćenja za instrumentalno letenje/ ovlašćenja za letenje na tipu/klasi (avion)
 3. DCV-PEL-OB-2 - Zahtev za izdavanje/proširenje instruktorskog sertifikata (avion)
 4. DCV-PEL-OB-3 Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu dodatnih ovlašćenja/autorizacije (avion)
 5. DCV-PEL-OB-4 - Zahtev za izdavanje/proširenje sertifikata ispitivača (avion)
 6. DCV-PEL-OB-5 - Zahtev za transfer dozvole/ovlašćenja (avion)
 7. DCV-PEL-OB-6 - Zahtev za izdavanje duplikata dozvole letačkog osoblja
 8. DCV-PEL-OB-7 - Zahtev za izdavanje potvrde o važenju dozvole ovlašćenja (letačko osoblje)
 9. PEL-103 ARB&AS Izveštaj sa praktičnog ispita za posebne poslove (Akrobatsko letenje i Avio-tretiranje)
 10. DCV-PEL-OB-8 - Zahtev za izdavanje potvrde o neprouzrokovanju udesa nezgoda (letačko osoblje)
 11. DCV-PEL-OB-9 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata ispitivača (avion)
 12. DCV-PEL-OB-10 - Zahtev za uklanjanje ograničenja sa sertifikata instruktora letenja na tipu (avion) u skladu sa FCL. 935.TRI
 13. DCV-PEL-OB-11 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za letenje na klasi jednomotornih aviona
 14. DCV-PEL-OB-12 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za letenje na tipu klasi višemotornih aviona
 15. DCV-PEL-OB-13 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za instrumentalno letenje (avion)
 16. DCV-PEL-OB-14 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja i instruktora instrumentalnog letenja (avion)
 17. DCV-PEL-OB-15 - Zahtev za uklanjanje ograničenja sa sertifikata instruktora letenja (avion) u skladu sa FCL. 910.FI (c)
 18. DCV-PEL-OB-16 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na tipu (avion)
 19. DCV-PEL-OB-17 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na klasi (avion)
 20. DCV-PEL-OB-18 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na uređaju za simulirano letenje (avion)
 21. DCV-PEL-OB-101(A) - Prijava za polaganje teorijskog ispita za pilote aviona
 22. DCV-PEL-OB-102LAPL(A)&PPL(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za LAPL(A) i PPL(A)
 23. DCV-PEL-OB-102 CPL(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(A)
 24. DCV-PEL-OB-102ATPL(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole ATPL(A)
 25. DCV-PEL-OB-102 EIR&IR(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja IR i EIR
 26. DCV-PEL-OB-102MR(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje MR
 27. DCV-PEL-OB-102(SPA&MPA) - Prijava  za sticanje ovlašćenja za letenje na tipu/klasi aviona
 28. DCV-PEL-OB-102I(A) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora na avionu
 29. DCV-PEL-OB-104(A) - Prijava za procenu osposobljenosti  za sticanje sertifikata  ispitivača
 30. DCV-PEL-OB-105(A) - Zahtev za validaciju letačke dozvole ili ovlašćenja (avion)
 31. DCV-PEL-OB-106(A) - Zahtev za konverziju nacionalne JAR neusaglašene dozvole u  PART-FCL dozvolu (avion)
 32. DCV-PEL-OB-106 - Zahtev za konverziju nacionalnih JAR neusaglasenih ovlašćenja,sertifikata i osposobljenja u PART FCL dozvolu
 33. DCV-PEL-OB-107(A) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole letačkog osoblja stečene u inostranstvu  izdate u skladu sa ICAO ANNEX 1  (avioni)
 34. PEL 100 Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita
 35. DCV-PEL-OB-108 - Zahtev za proveru uslova za validaciju PART-FCL dozvole

Pravilnici

 1. Pravilnik o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS“, br. 33/13 i 61/15 ) kojim se preuzimaju Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011, 290/2012, 70/2014, 245/2014 i 445/2015
 2. Pravilnik o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS“, br. 33/13) kojim se preuzimaju Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 i br. 290/2012.
 3. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-FCL
 4. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-FCL- Izmena 1
 5. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA
 6. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA Izmena 1
 7. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA Izmena 2
 8. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA Izmena 3
 9. Instrukcije za konverziju nacionalnih JAR neusaglašenih ovlašćenja,sertifikata i osposobljenja
 10. Uputstvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 u R. Srbiji
 11. Izjava o osposobljenosti za letenje u skadu sa navigacionim postupcima zasnovanim na mogućnostima vazduhoplova (PBN)

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB-N101 - Zahtev za sticanje i izmenu Potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku
 2. DCV-PEL-OB-N103 - Izveštaj sa provere
 3. DCV-PEL-OB-N105 - Zahtev za prelazak u drugi centar za obuku
 4. DCV-PEL-OB-LP-802 - Lista provere operativnog priručnika
 5. DCV-PEL-OB-LP-803 - Lista provere priručnika o obuci(TM)
 6. DCV-PEL-OB-LP-804 - Lista provere za procenu sistema za praćenje usaglašenosti
 7. Obrazac EASA Form 143  issue 1 Potvrda o pravu na obučavanje
 8. DCV-PEL-OB-801 - Zahtev za uvođenje promena u centrima za obuku (ATO)

Ispiti

   

  Teorijski ispiti

  1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2019. godini
  2. Upustvo za polaganje teorijskih ispita
  3. Vazduhoplovni propisi
  4. Opšte poznavanje vazduhoplova
  5. Performanse i planiranje leta
  6. LJudske mogućnosti
  7. Meteorologija
  8. Navigacija
  9. Operativne procedure
  10. Teorija letenja
  11. Komunikacije

  Praktični ispiti - Obrasci

  1. DCV – PEL - OB – 103 (MPA&SP – HP complex)
  2. DCV-PEL-OB-103(SPA&SP-HPA non-complex) - Izveštaj sa provere prakticne obučenosti, praktičnog ispita i provere stručnosti na avionu
  3. DCV-PEL-OB-103CPL(A) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(A)
  4. DCV – PEL - OB – 103IR(A)
  5. DCV-PEL-OB-103PPL(A) – Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole PPL(A)
  6. DCV-PEL-OB-103LAPL(A) – Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole LAPL(A)
  7. DCV-PEL-OB-103EIR(A) - Izveštaj sa praktičnog ispita za EIR(A)
  8. DCV-PEL-OB-103MR(A) - Izveštaj sa praktičnog ispita za MR(A)
  9. DCV-PEL-OB-103I(A) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje instruktorskih sertifikata na avionu
  10. DCV-PEL-OB-103E(A) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača
  11. Izveštaj sa procene znanja engleskog jezika.

   

  Sprovođenje ispita iz engleskog jezika

  1. Lista centara za sprovođenje ispita iz engleskog jezika
  2. DCV-PEL-OB-3 Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu dodatnih ovlašćenja/autorizacije (avion).

   

  Ispitivači

  1. Upustvo za Part - FCL ispitivače;
  2. Priručnik za ispitivače u letu;
  3. Lista ovlašćenih ispitivača;
  4. Lista stranih ispitivača;
  5. Lista ovlašćenih ispitivača za procenu PBN prava.