Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
PART-FCL

Obrasci

 1. DCV-PEL-OB-5 - Zahtev za transfer dozvole PART-FCL (avioni);
 2. DCV-PEL-OB-1 - Zahtev za izdavanje dozvole/ovlašćenja za instrumentalno letenje/ ovlašćenja za letenje na tipu/klasi (avion);
 3. DCV-PEL-OB-2 - Zahtev za izdavanje/proširenje instruktorskog sertifikata (avion);
 4. DCV-PEL-OB-3 Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu dodatnih ovlašćenja/autorizacije (avion);
 5. DCV-PEL-OB-4 - Zahtev za izdavanje/proširenje sertifikata ispitivača (avion);
 6. DCV-PEL-OB-5 - Zahtev za transfer dozvole/ovlašćenja (avion);
 7. DCV-PEL-OB-6 - Zahtev za izdavanje duplikata dozvole letačkog osoblja;
 8. DCV-PEL-OB-7 - Zahtev za izdavanje potvrde o važenju dozvole ovlašćenja (letačko osoblje);
 9. PEL-103 ARB&AS Izveštaj sa praktičnog ispita za posebne poslove (Akrobatsko letenje i Avio-tretiranje);
 10. DCV-PEL-OB-8 - Zahtev za izdavanje potvrde o neprouzrokovanju udesa nezgoda (letačko osoblje);
 11. DCV-PEL-OB-9 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata ispitivača (avion);
 12. DCV-PEL-OB-10 - Zahtev za uklanjanje ograničenja sa sertifikata instruktora letenja na tipu (avion) u skladu sa FCL. 935.TRI;
 13. DCV-PEL-OB-11 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za letenje na klasi jednomotornih aviona;
 14. DCV-PEL-OB-12 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za letenje na tipu klasi višemotornih aviona;
 15. DCV-PEL-OB-13 - Zahtev za produženje/obnovu važenja ovlašćenja za instrumentalno letenje (avion);
 16. DCV-PEL-OB-14 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja i instruktora instrumentalnog letenja (avion);
 17. DCV-PEL-OB-15 - Zahtev za uklanjanje ograničenja sa sertifikata instruktora letenja (avion) u skladu sa FCL. 910.FI (c);
 18. DCV-PEL-OB-16 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na tipu (avion);
 19. DCV-PEL-OB-17 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na klasi (avion);
 20. DCV-PEL-OB-18 - Zahtev za produženje/obnovu važenja sertifikata instruktora letenja na uređaju za simulirano letenje (avion);
 21. DCV-PEL-OB-101(A) - Prijava za polaganje teorijskog ispita za pilote aviona;
 22. DCV-PEL-OB-102LAPL(A)&PPL(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za LAPL(A) i PPL(A);
 23. DCV-PEL-OB-102 CPL(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(A);
 24. DCV-PEL-OB-102ATPL(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole ATPL(A);
 25. DCV-PEL-OB-102 EIR&IR(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje ovlašćenja IR i EIR;
 26. DCV-PEL-OB-102MR(A) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje MR;
 27. DCV-PEL-OB-102(SPA&MPA) - Prijava  za sticanje ovlašćenja za letenje na tipu/klasi aviona;
 28. DCV-PEL-OB-102I(A) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora na avionu;
 29. DCV-PEL-OB-104(A) - Prijava za procenu osposobljenosti  za sticanje sertifikata  ispitivača;
 30. DCV-PEL-OB-105(A) - Zahtev za validaciju letačke dozvole ili ovlašćenja (avion);
 31. DCV-PEL-OB-106(A) - Zahtev za konverziju nacionalne JAR neusaglašene dozvole u  PART-FCL dozvolu (avion);
 32. DCV-PEL-OB-106 - Zahtev za konverziju nacionalnih JAR neusaglasenih ovlašćenja,sertifikata i osposobljenja u PART FCL dozvolu;
 33. DCV-PEL-OB-107(A) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole letačkog osoblja stečene u inostranstvu  izdate u skladu sa ICAO ANNEX 1  (avioni);
 34. PEL 100 Zahtev za vanredni termin teorijskog ispita;
 35. DCV-PEL-OB-108 - Zahtev za proveru uslova za validaciju PART-FCL dozvole.

Pravilnici, Uputstva, Instrukcije i Operativna obaveštenja

 1. Pravilnik o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS“, br. 33/13 i 61/15 ) kojim se preuzimaju Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011, 290/2012, 70/2014, 245/2014 i 445/2015;
 2. Pravilnik o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS“, br. 33/13) kojim se preuzimaju Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 i br. 290/2012;
 3. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-FCL;
 4. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-FCL- Izmena 1;
 5. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA;
 6. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA Izmena 1;
 7. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA Izmena 2;
 8. Prihvatljivi načini usaglašavanja i upustvo – PART-ORA Izmena 3;
 9. Instrukcije za konverziju nacionalnih JAR neusaglašenih ovlašćenja,sertifikata i osposobljenja;
 10. Uputstvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 u R. Srbiji;
 11. Izjava o osposobljenosti za letenje u skadu sa navigacionim postupcima zasnovanim na mogućnostima vazduhoplova (PBN);
 12. OAM-01-2017 - Validacija Part - FCL dozvola;
 13. OAM-02-2017 - CAMO - A TO;
 14. OAM-01-2018 - Seminar za ispitivace;
 15. OAM-02-2018 - Potvrda o obnovi ovlašćenja;
 16. OAM-03-2018 - Najava kursa-Ovlašćeni cenlri za obuku pilota, kabinskog osoblja, padobranaca i vazduhoplovnih dispečera;
 17. OAM-04-2018 - Bezbedno koriscenje vazdusnogprostora;
 18. OAM-05-2018 - Upravljanje promenama u centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja;
 19. OAM-06-2018 - Promene u vezi organizacije i sprovođenja obuka PBN postupaka.

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB-N101 - Zahtev za sticanje i izmenu Potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku;
 2. DCV-PEL-OB-N103 - Izveštaj sa provere;
 3. DCV-PEL-OB-N105 - Zahtev za prelazak u drugi centar za obuku;
 4. DCV-PEL-OB-LP-802 - Lista provere operativnog priručnika;
 5. DCV-PEL-OB-LP-803 - Lista provere priručnika o obuci(TM);
 6. DCV-PEL-OB-LP-804 - Lista provere za procenu sistema za praćenje usaglašenosti;
 7. Obrazac EASA Form 143  issue 1 Potvrda o pravu na obučavanje;
 8. DCV-PEL-OB-801 - Zahtev za uvođenje promena u centrima za obuku (ATO).

Ispiti

   

  Teorijski ispiti

  1. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2019. godini;
  2. Upustvo za polaganje teorijskih ispita;
  3. Vazduhoplovni propisi;
  4. Opšte poznavanje vazduhoplova;
  5. Performanse i planiranje leta;
  6. LJudske mogućnosti;
  7. Meteorologija;
  8. Navigacija;
  9. Operativne procedure;
  10. Teorija letenja;
  11. Komunikacije.

  Praktični ispiti - Obrasci

  1. DCV – PEL - OB – 103 (MPA&SP – HP complex);
  2. DCV-PEL-OB-103(SPA&SP-HPA non-complex) - Izveštaj sa provere prakticne obučenosti, praktičnog ispita i provere stručnosti na avionu;
  3. DCV-PEL-OB-103CPL(A) - Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole CPL(A);
  4. DCV – PEL - OB – 103IR(A);
  5. DCV-PEL-OB-103PPL(A) – Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole PPL(A);
  6. DCV-PEL-OB-103LAPL(A) – Izveštaj sa prkatičnog ispita za sticanje dozvole LAPL(A);
  7. DCV-PEL-OB-103EIR(A) - Izveštaj sa praktičnog ispita za EIR(A);
  8. DCV-PEL-OB-103MR(A) - Izveštaj sa praktičnog ispita za MR(A);
  9. DCV-PEL-OB-103I(A) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje instruktorskih sertifikata na avionu;
  10. DCV-PEL-OB-103E(A) - Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača;
  11. Izveštaj sa procene znanja engleskog jezika.

   

  Sprovođenje ispita iz engleskog jezika

  1. Lista centara za sprovođenje ispita iz engleskog jezika;
  2. DCV-PEL-OB-3 Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu dodatnih ovlašćenja/autorizacije (avion).

   

  Ispitivači

  1. Upustvo za Part - FCL ispitivače;
  2. Priručnik za ispitivače u letu;
  3. Lista ovlašćenih ispitivača;
  4. Lista stranih ispitivača;
  5. Lista ovlašćenih ispitivača za procenu PBN prava.