Podnošenje reklamacija putnika preko veb forme na sajtu Direktorata, više o tome na linku  Od 01.07.2023. godine Republička administrativna taksa iznosi 1040,00 dinara  Zahtev za odobravanje letenja bespilotnog vazduhoplova u svojstvu stranke u upravnom postupku podnose vlasnik/korisnik ili operater besilotnog vazduhoplovnog neposredno ili preko ovlašćenog punomoćnika  Nova izdanja obrazaca Odelјenja plovidbenosti možete preuzeti na sledećem linku 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva, kao nadležno telo Republike Srbije koje se prema propisima Evropske unije stara o primeni odredaba Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (Zakon), koje se odnose na poštovanje prava putnika u vazdušnom saobraćaju, podseća putnike o pravima koja su im Zakonom garantovana u slučaju uskraćivanja ukrcavanja, otkazivanja letova i kašnjenja letova.

Napominje se da su propisi Evropske unije koji se tiču zaštite prava putnika u potpunosti preuzeti u zakonodavstvo Republike Srbije, te na taj način svi putnici u vazdušnom saobraćaju ostvaruju ista prava kao i putnici unutar Evropske unije.