Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  

Obrasci

 1. DCV-PEL-OB-1(B) Zahtev za izdavanje dozvole/ovlašćenja;
 2. DCV-PEL-OB-2(B) Zahtev za proširenje grupe/klase;
 3. DCV-PEL-OB-3(B) Zahtev za upis/proširenje/produženje/obnovu instruktorskog sertifikata;
 4. DCV-PEL-OB-4(B) Zahtev za izdavanje/produženje/proširenje sertifikata ispitivača;
 5. DCV-PEL-OB-5(B) Zahtev za izdavanje duplikata dozvole/sertifikata;
 6. DCV-PEL-OB-6(B) Zahtev za uklanjanje ograničenja;
 7. DCV-PEL-OB-7(B) Zahtev za izdavanje autorizacije pilota učenika;
 8. DCV-PEL-OB-501(B) - Prijava za polaganje teorijskog ispita za sticanje dozvole pilota balona;
 9. DCV-PEL-OB-502(B) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole pilota balona;
 10. DCV-PEL-OB-502I(B) - Prijava za polaganje praktičnog ispita za sticanje dozvole pilota balona;
 11. DCV-PEL-OB-504(B) - Prijava za procenu osposobljenosti za sticanje sertifikata ispitivača;
 12. DCV-PEL-OB-506(B)- Zahtev za konverziju nacionalne JAR neusaglašene dozvole pilota balona u PART-FCL dozvolu;
 13. DCV-PEL-OB-507(B) - Zahtev za proveru uslova za konverziju dozvole pilota balona stečene u inostranstvu izdate u skladu sa ICAO ANNEX 1.

Pravilnici, Uputstva, Instrukcije i Operativna obaveštenja

 1. Pravilnik o dozvolama, centrima za obuku i zdravstvenoj sposobnosti letačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 60/19);
 2. Prihvatljivi načini usaglašavanja;
 3. Instrukcije za konverziju nacionalnih JAR neusaglašenih dozvola pilota balona;
 4. OAM-01-2017 - Validacija Part - FCL dozvola;
 5. OAM-02-2017 - CAMO - A TO;
 6. OAM-01-2018 - Seminar za ispitivace;
 7. OAM-02-2018 - Potvrda o obnovi ovlašćenja;
 8. OAM-03-2018 - Najava kursa-Ovlašćeni cenlri za obuku pilota, kabinskog osoblja, padobranaca i vazduhoplovnih dispečera;
 9. OAM-04-2018 - Bezbedno koriscenje vazdusnogprostora;
 10. OAM-05-2018 - Upravljanje promenama u centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja;
 11. OAM-06-2018 - Promene u vezi organizacije i sprovođenja obuka PBN postupaka.

Centri za obuku

 1. DCV-PEL-OB-N501(B)- Zahtev za sticanje  potvrde o pravu na obučavanje centra za obuku padobranaca;
 2. DCV-PEL-OB-801;
 3. DCV-PEL-OB-N503(B)- Izveštaj sa provere;
 4. DCV-PEL-OB-LP-802-Lista provere operativnog priručnika;
 5. DCV-PEL-OB-LP-803-Lista provere priručnika o obuci(TM);
 6. DCV-PEL-OB-LP-804- Lista provere za procenu sistema za praćenje usaglašenosti;
 7. EASA Form 143 issue 1 Potvrda o pravu na obučavanje.

Ispiti

  1. DCV-PEL-OB- 503(B)- Izveštaj sa praktičnog ispita za sticanje dozvole pilota balona;
  2. DCV-PEL-OB- 503I(B)- Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje sertifikata instruktora letenja na jedrilici;
  3. DCV-PEL-OB- 503E(B)- Izveštaj sa procene osposobljenosti za sticanje, produženje, proširenje ili obnovu sertifikata ispitivača.

  Teorijski ispiti

  1. Izmenjeni raspored polaganja teorijskih ispita u 2020;
  2. Raspored polaganja teorijskih ispita u 2019;
  3. Upustvo za polaganje teorijskih ispita.