Sertifikacija instruktora u oblasti obezbeđivanja obaviće se počev od 03. juna 2021. godine, detaljnije u delu obezbeđivanje/sertifikacija  Novi termin aprilskog ispitnog roka biće sproveden od 23. aprila do 29. aprila 2021. godine (ne računajući dane vikenda)  Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link Termini redovne sertifikacije odgovornih rukovodilaca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu su odloženi i održaće se u periodu od 20.04. - 22.04.2021. godine Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja   

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predloga pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o vazduhoplovnom informisanju mogu se dostaviti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije do 19. aprila 2021. godine, na adresu Skadarska 23, Beograd ili na e-mail adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predloga pravilnika o obavljanju vazdušnog saobraćaja jedrilicama mogu se dostaviti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije do 26. aprila 2021. godine, na adresu Skadarska 23, Beograd ili na e-mail adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predloga pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja mogu se dostaviti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije do 30. aprila 2021. godine, na adresu Skadarska 23, Beograd ili na e-mail adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs