Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

Отказан лет

  У случају отказаног лета авиокомпанија је дужна да путнику понуди једну од две опције: преусмеравање на други лет или повраћај свих трошкова. Авиокомпанија која је отказала лет треба да понуди путнику преусмеравање на други лет, према сличним условима превоза што је пре могуће. Други лет може бити и неког каснијег датума, уколико је то путнику прихватљиво. Сви путници чији је лет отказан имају право на накнаду штете.

  Ако дође до отказивања лета кривицом авио-превозиоца путник може да затражи заштиту својих права и накнаду ако је лет отказан из једног од следећих разлога:

    •  услед оперативних разлога;
    •  прекорачење радних сати посаде;
    •  путник није регистрован због overbook-а (продато је више места него што је доступно најчешће због промене типа авиона..);
    •  лет је непрофитабилан – слабо интересовање;
    •  превозилац не може да докаже разлоге отказивања лета.

  Авио-превозилац није одговоран ако је разлог отказивања једна или више од следећих околности:

    •  временски услови;
    •  природне катастрофе;
    •  војне операције;
    •  ванредно стање;
    •  наметање ограничења и забране кретања – дерогације по различитим основама;
    •  штрајк запослених у авио индустрији (контролора лета, земаљског опслуживања, агената…);
    •  недостаци авиона који представљају опасност за безбедност путника изузев оних који су могли бити отклоњени редовним сервисирањем.

  Авио-превозилац је дужан да у случају отказаног лета на дан поласка путнику:

    •  уручи обавештење о правима које има по Закону (најчешће исписано на самој електронској карти – међународна пракса, избегавање штампања нових папира за сваки отказан лет);
    •  понуди могућност избора између повраћаја новца у вредности путне карте (ако сте одлучили да не путујете) или преусмеравања пута ка крајњој дестинацији;
    •  понуди бесплатне оброке и освежавајуће напитке у зависности дужине чекања, како је прописано компанијском процедуром;
    •  обезбеди хотелски смештај, као и превоз до њега, ако је неопходно једно или више ноћења;
    •  омогући два бесплатна телефонска позива, слање порука телефаксом или електронском поштом;
    •  надокнади штету (између 250 и 600 евра, у зависности од дужине лета и оствареног кашњења током преусмеравања пута).

Кашњење лета

  Сматра се да лет касни уколико је његов полазак одложен на одређено време због непланираних околности. Свако кашњење које је мање од два сата сматра се нормалним у авио саобраћају и правно прихватљивим. Авио компаније у том случају немају никаквих обавеза према путницима.

  Обавезе авиокомпанија према путницима одређене су временом и удаљеношћу. Сви путници имају право на збрињавање које се у зависности од дужине кашњења разликује. У свим предвиђеним случајевима кашњења путници имају право на бесплатан оброк и освежавајуће напитке примерене времену чекања. У ситуацијама када се очекује кашњење од најмање једног дана после претходно најављеног времена поласка, путници имају право и на хотелски или други одговарајући смештај као и на трансфер између аеродрома и места смештаја и назад. 

Ускраћено укрцавање

  Сваки путник који поседује авио карту и који је извршио регистрацију за лет у прописаном року има право да се укрца у авион. Међутим, може се десити да путнику буде ускраћено укрцавање. Ускраћено укрцавање може да се догоди из разлога прекобројних путника али може бити и из других разлога.

  У случају потребе прво се траже добровољци који су спремни да одустану од планираног полетања. Путник заузврат добија или повраћај комплетно уплаћених средстава или прихвата преусмеравање пута по сличним условима као што је првобитно планирао и у што краћем временском размаку.Путник који добровољно одустаје од лета поред свих ових права може да се договара са представницима авиокомпаније о бенефицијама.

  Уколико се одлучи за преусмеравање на алтернативни лет, путник има право на аеродромску помоћ адекватну времену чекања на нови лет. Путник који добровољно одустаје од путовања нема право на надокнаду штете.

  Уколико нема добровљаца који ће одустати од укрцавања службеници авиокомпанија имају право да некоме од путника ускрате укрцавање. Kада је путницима ускраћено укрцавање против њихове воље они имају иста права као у случају када је дошло до отказивања лета. 

Пртљаг

  Путник коме предати пртљаг на одлазном аеродрому није стигао на крајњу дестинацију пријављује губитак пртљага на посебно означеном шалтеру. Путник који пријављује губитак пртљага мора да приложи авио-карту на којој се налазе налепнице за пртљаг који је предат. Налепнице на карту залепи службеник авиокомпаније који врши регистрацију путника за лет.

  Kада путник изврши пријаву изгубљеног пртљага служба за потрагу издаје "записник о неприспећу пртљага". Записник садржи информације о величини, облику и садржају кофера као и контакт податке путника.

  У случају оштећења или губитка пртљага путник има право на одштету коју му исплаћује авиокомпанија. Монтреалском конвенцијом утврђена је максимална висина одштете за пртљаг. Авио-компаније такође саме одређују висину рефундације и прихватају само разумне трошкове.

За детљније информације о вашим правима обратите се представнику авио компаније са којом путујете