Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    

Подношење рекламације

У случају где путник уплати тзв пакет аранжман, процес подношења рекламација је другачији него у редовном саобраћају. Како Ви нисте склопили уговор са авио превозиоцем већ са Туристичком агенцијом адреса за све жалбе је управо на адреси наручиоца превоза. Како је наручилац превоза била Туристичка агенција а превоз био чартер (ванредни), путник није ни могао да купи појединачну карту од превозиоца већ само као део пакет аранжмана. Облигациони односи у оваквим случајевима су: путник-агенција и агенција-превозилац. Проблем није ваздухопловне природе већ процеса најма услуга транспорта у оквиру пакет аранжмана, тако да проблем може решити надлежна инспекција.
Заштиту својих права, сагласно члану 97. Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 87/11 и 66/15), можете остварити тако што рекламацију прво поднесете авио-превозиоцу на начин који је превозилац предвидео (најчешће се ради о ВЕБ форми) у року од 90 дана од дана када је лет обављен или када је требало да се обави (водите рачуна да сте исправно попунили формулар као и да сте добили потврду о пријему истог, број рекламације, аутоматска потврда, писани одговор / у зависности од праксе авио превозиоца). Уз наведену рекламацију путник подноси и одговарајуће доказе.
0 / 2000

Прилози:

Унесите код са слике