Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 

  1. ДЦВ-ЗПП-ОБ-001 - Образац за подношење рекламације (писана форма);
  2. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18) - пречишћени текст;
  3. Закон о облигационим односима у авио саобраћају - пречишћен текст.

НАПОМЕНА:
  • Образац за подношење рекламације у електронској форми попунити на следећем линку : 
  • Образац за подношење рекламације у писаној форми (ДЦВ-ЗПП-ОБ-001) доставити на следећу адресу :
           Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (рекламације путника)
           Адреса : Скадарска 23, 11000 Београд
           Е-пошта : reklamacijeputnika@cad.gov.rs