Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк. 

  1. ДЦВ-ЗПП-ОБ-001 - Образац за подношење рекламације;
  2. Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20) - незванични пречишћени текст;
  3. Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају.

НАПОМЕНА:
Образац за подношење рекламације доставити поштом на :
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (рекламације путника)
Адреса : Скадарска 23, 11000 Београд
Е-пошта : reklamacijeputnika@cad.gov.rs