Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Одлучили сте се да путујете. Независно да ли се ради о посети рођацима или пријатељима, о туристичком путовању или о пословним обавезама путницима се саветује да се пре куповине карата информишу о:
  • Условима за улазак у одређену земљу. Проверити да ли постоји визни режим као и било какав услов везано за трајање или прекид боравка на одабраној дестинацији.
  • Ванредно, због тренутне ситуације узроковане Корона вирусом неопходно је информисати се о условима прописаним у земљи дестинацији а који се тичу медицинске документације. Обавеза поседовања потврде о извршеној вакцинацији (врста вакцине, број доза, време од примања прве/последње дозе) односно антигенског PCR теста је услов да Вам земаљско особље на аеродрому дозволи укрцавање. Ово исто важи и уколико сте транзитни путник. Већина држава није ублажавала прописане услове у циљу спречавања COVID19 пандемије за транзитне путнике. Дакле, уколико путујете из Београда преко Истанбула за Доху морате повести рачуна о условима који су на снази у Турској (транзит) као и Катару (крајња дестинација). Авио превозиоци се не могу сматрати одговорним за ускраћивање укрцавања путника уколико исти не испуњава услове који су у том тренутку били на снази.
  • Безбедносним ризицима (ратна дејства, делимично нарушено слободно кретање по основу различитих облика дерогација, елементарне непогоде и сл.) који такође могу пореметити ваше планове и превозилац, најчешће из разлога више силе, неће моћи да реализује лет.
  • Условима тарифе по којој је карта купљена. Имајте на уму да сваки авио-превозилац може имати своја додатна правила предвиђена општим условима превоза; стога се путницима саветује да их пажљиво прочитају пре путовања. Разлике у цени а у зависности од тарифе могу бити значајне али то свакако није без разлога. Путници се саветују да бирају рефундабилне тарифе које ће им омогућити флексибилно путовање тј могућу промену термина лета, рефундацију карте као и већу могућност добијања алтернативних летова.
  • Димензијама кабинског пртљага и дозвољеној тежини. Приликом резервације карте путник (или посредник у куповини карте који исту купује у име путника) је упознат са димензијама кабинског пртљага. Свако одступање доноси са собом проблеме у виду: третирања пртљага као чекираног – смештање са осталим пртљагом у багажник, наплата додатне торбе, опасност да ломљиви предмети уместо у кабини заврше са осталим пртљагом, одбијање за превоз тог комада пртљага уколико је премашена дозвољена укупна тежина предметног лета.
  • Дозвољеном броју чекираних торби: приликом резервације карте и поменутих тарифа све је присутније (код ниско тарифних превозиоца одувек) да основна тарифа укључује искључиво превоз путника и његовог ручног пртљага. Сваки додатни комад се наплаћује према јавно доступној тарифи превозиоца. Имајте у виду да је приликом резервације доплата за чекирани пртљаг далеко повољнија него на самом аеродрому.
  • Дозвољеном садржају пртљага: уколико у вашем ручном / или чекираном пртљагу постоје предмети или материје које су потенцијално опасне по безбедност путника и ваздухоплова, исти ће бити одстрањени. Контактирајте своју авио-компанију или агенцију ако имате било каквих питања о томе шта смете да понесете у авион.
Имајте на уму да се неадекватна путна документација сматра оправданим разлогом за одбијање укрцавања и стога путник не би имао право на одштету или било која друга права у складу са Уредбом (EC) 261/2004 Европског парламента и Савета од 11. фебруара 2004. o успостављању заједничких правила о надокнади штете и помоћи путницима у случају ускраћеног укрцавања, отказивања или дугог кашњења летова (ОЈ L 46, 17.2.2004.) а која је имплементирана у домаће законодавство - Законом о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 87/11 и 66/15).