Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
https://www.srbatom.gov.rs  - Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност (SRPNA)
https://www.srbatom.gov.rs/srbatom/spisak-ovlascenih-pravnih-lica.htm - SRPNA - Списак oвлашћених правних лица
https://www.zdravlje.gov.rs/ - Министарство здравља Републике Србије
https://www.hidmet.gov.rs/  - RHMZ – Републички хидрометеоролошки завод
https://www.smatsa.rs  - Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA doo Београд
https://www.vinca.edu.rs/ - Института за нуклеарне науке “Винча” - Центар за перманентно образовање
https://www.paris.icao.int - ICAO EUR/NAT Office website
https://www.eurocontrol.int - Eurocontrol
https://www.eurocontrol.int/network-operations  - CFMU web page
https://www.public.cfmu.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html - NOP – Network Operational Portal
https://www.eurocontrol.int/articles/european-aviation-crisis-coordination-cell-eaccc - EACCC – European Aviation Crisis Coordination Cell
https://ec.europa.eu/echo - ECHO - European Commission/Humanitarian Aid & Civil Protection
https://easa.europa.eu  - European Aviation Safety Agency
https://www.iaea.org/ - IAEA - International Atomic Energy Agency
https://www-news.iaea.org   - NEWS (Nuclear Events Web Site) web site
https://eurdep.jrc.ec.europa.eu    -  EURDEP  (European Radiological Data Exchange Platform)
https://www.metoffice.gov.uk – UK Met Office
Ваздухопловне власти околних држава:
https://www.caa.me  – Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе
https://www.bhdca.gov.ba  – Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ
https://www.crocontrol.hr  -  Croatia Control - Hrvatska kontrola zračne plovidbe
https://www.hungarocontrol.hu  – Hungarian Air Navigation Services
https://www.romatsa.ro  - Romanian Air Traffic Services Administration
https://www2.bulatsa.com - Bulgarian Air Traffic Services Authority
https://macvacc.org  - Macedonia Air Traffic Control