Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк  
https://www.srbatom.gov.rs  - Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност (SRPNA)
https://www.srbatom.gov.rs/srbatom/spisak-ovlascenih-pravnih-lica.htm - SRPNA - Списак oвлашћених правних лица
https://www.zdravlje.gov.rs/ - Министарство здравља Републике Србије
https://www.hidmet.gov.rs/  - RHMZ – Републички хидрометеоролошки завод
https://www.smatsa.rs  - Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA doo Београд
https://www.vinca.edu.rs/ - Института за нуклеарне науке “Винча” - Центар за перманентно образовање
https://www.paris.icao.int - ICAO EUR/NAT Office website
https://www.eurocontrol.int - Eurocontrol
https://www.eurocontrol.int/network-operations  - CFMU web page
https://www.public.cfmu.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html - NOP – Network Operational Portal
https://www.eurocontrol.int/articles/european-aviation-crisis-coordination-cell-eaccc - EACCC – European Aviation Crisis Coordination Cell
https://ec.europa.eu/echo - ECHO - European Commission/Humanitarian Aid & Civil Protection
https://easa.europa.eu  - European Aviation Safety Agency
https://www.iaea.org/ - IAEA - International Atomic Energy Agency
https://www-news.iaea.org   - NEWS (Nuclear Events Web Site) web site
https://eurdep.jrc.ec.europa.eu    -  EURDEP  (European Radiological Data Exchange Platform)
https://www.metoffice.gov.uk – UK Met Office
Ваздухопловне власти околних држава:
https://www.caa.me  – Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе
https://www.bhdca.gov.ba  – Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ
https://www.crocontrol.hr  -  Croatia Control - Hrvatska kontrola zračne plovidbe
https://www.hungarocontrol.hu  – Hungarian Air Navigation Services
https://www.romatsa.ro  - Romanian Air Traffic Services Administration
https://www2.bulatsa.com - Bulgarian Air Traffic Services Authority
https://macvacc.org  - Macedonia Air Traffic Control